Propagačné videá

Propagačné video účtovného systému OBERON - Agenda firmy.…
Propagačné video modulu Účtovníctvo. Dátum vydania: 06.02.2020
Propagačné video modulu Skladová evidencia. Dátum vydania: 06.02.2020
Propagačné video modulu Pokladnica OBERON. Dátum vydania: 06.02.2020
Propagačné video modulu Mzdy a dochádzka. Dátum vydania:…
Propagačné video modulu Hotelová recepcia. Dátum vydania: 06.02.2020
Propagačné video modulu CRM a registratúra. Dátum vydania:…
Propagačné video - čítačky dokladov Access OCR315e a…
Propagačné video - snímač QR kódov QR skener.…
Propagačné video – fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA. Dátum…
Propagačné video – mobilný terminál OBERON Data Assistant.…
Propagačné video – digitálna podpisová podložka EXALOGIC-DSP1. Dátum…