Skladová evidencia

Ušetrite náklady pri vedení skladu, evidujte svoje zásoby jednoducho a presne

 • Objednávky, faktúry, inventúry

 • Príjem, výdaj, prepojenie s pokladnicami

 • Vytváranie receptúr, čiarové kódy, vlastné cenovky

 • Varianty, parametre, sériové a výrobné čísla

Evidujte svoje zásoby jednoducho a presne

Modul obsahuje všetky základné evidencie potrebné na vedenie skladu (skladového hospodárstva, MTZ) od malých živnostníkov až po stredne veľké obchodné firmy. Je ho možné používať od malej predajne potravín, cez internetové obchody až po bary, reštaurácie, či hotely.

 • Neobmedzený počet skladov
 • Sklady navzájom nezávislé alebo so vzájomnými väzbami
 • Viaceré spôsoby vyskladnenia
 • Možnosť sledovať vysporiadanosť dokladov
 • Široká škála pripojiteľných fiškálnych zariadení
 • Členenie dokladov s definovateľnými položkami
 • Import/export pomocou XML komunikácie

Zaujímavé vlastnosti

Okrem štandardných funkcií a možností modul Skladová evidencia ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

 • Automatická tvorba objednávok podľa evidovaných prijatých objednávok a aktuálneho stavu zásob.
 • Skladová karta obsahuje celkom 4 predajné ceny, prípadne ďalšiu odporúčanú predajnú cenu. Okrem toho je možné pracovať s tzv. rozšírenou cenotvorbou - množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) a pod. Bližšie informácie o cenotvorbe získate v prezentácii Cenotvorba a v elektronickej dokumentácii v téme Pravidlá rozšírenej cenotvorby.
 • Skladové karty je možné členiť do kategórií, ktoré sa zobrazujú formou stromovej štruktúry. Jedna skladová karta môže byť zaradená do viacerých kategórií.
 • S modulom Skladová evidencia sa štandardne v cene licencie dodáva aj modul Pokladnica OBERON.
 • Pobočkový režim - možnosť vytvoriť sieť maloobchodných predajní. Správa skladových položiek (cenník), evidencia skladu, cenotvorba (akcie) sa vykonávajú v centrále, z predajne sa on-line prenášajú informácie o predaji. Centrálna databáza môže byť umiestnená v centrále firmy, prípadne v cloude.
 • Okrem bežných skladových kariet alebo služieb je možné používať aj skladové karty typu Vratný obal, Receptúra, Sada a Výrobok.
 • K dispozícii je evidencia komisionálneho predaja, či evidencia spotrebiteľského balenia liehu (tzv. SBL pri predaji alkoholu).
 • V sklade je možné sledovať naskladnenosť a vyskladnenosť tovaru, t. j. evidenciu fyzických množstiev tovarov prijatých na sklad, resp. vydaných zo skladu (aj pomocou mobilných zariadení s aplikáciou ASTON - mobilný skladník). 
 • Sklad je možné prepojiť s natívne podporovaným internetovým obchodom PrestaShop (open source riešenie zdarma), prípadne s inými internetovými obchodmi.
 • Prepracovaný systém inventúry, tlač manka, prebytku a pod. Zadávanie fyzických množstiev je možné aj pomocou mobilných zariadení (aplikácia ASTON - mobilný skladník alebo webová aplikácia OBERON Web).
 • Mobilná aplikácia na použitie s OBERON-om pre Android a iOS ASTON - mobilný skladník (inventúra skladu, kontrola cien, práca s objednávkami, výdajky, príjemky, sledovanie vyskladnenosti a naskladnenosti tovaru...).
 • Elektronický jedálny/nápojový lístok OBERON eMenu.
 • Možnosť automatického vkladania vratných balení do dokladu pri príjme, resp. výdaji (predaji) tovaru v baleniach (napr. pri predaji nápoja sa do dokladu automaticky pridá vratný obal (fľaša), prípadne aj balenie (prepravka)).

Ukážky obrazoviek programu

Štatistické prehľady