Hotelová recepcia

Hotelový systém pre rôzne typy ubytovacích zariadení

Prevádzkujte svoje ubytovacie zariadenie efektívne a vďaka prehľadnému zobrazeniu majte všetky rezervácie pod kontrolou. Vybudujte si databázu hostí a prepojte sa s inými on-line rezervačnými systémami.

Ubytovacie zariadenie pod kontrolou

 • Hotelová recepcia predstavuje hotelový systém (property management system - PMS) určený pre všetky typy ubytovacích zariadení - hotely, apartmánové domy, penzióny, chaty, turistické ubytovne a pod.
 • Modul pritom nie je „sám vojak v poli", ale v rámci systému OBERON umožňuje prepojenie so skladovým, pokladničným a účtovným systémom. Výsledkom je komplexné riešenie typu „všetko v jednom“, a to pri zaujímavej licenčnej politike za veľmi  príjemnú cenu. Vďaka použitiu moderných databázových technológií sú všetky údaje o hosťoch v bezpečí a zároveň vždy a rýchlo k dispozícii.
 • Z hľadiska ponúkaných funkcií a možností na jednej strane a licenčnej politiky a ceny na strane druhej modul poskytuje pravdepodobne najlepší pomer cena/výkon na Slovensku.

Základné funkcie

 • Kniha ubytovaných, rezervácií, zmluvných rezervácií
 • Grafický prehľad izieb - všetky dôležité funkcie pre prácu obsluhy
 • Grafický prehľad poskytovaných služieb (priestorov, športových potrieb...)
 • Výpočet ceny za ubytovanie - základné, akciové, sezónne ceny
 • Prehľad o voľných či rezervovaných izbách
 • Automatický výpočet ceny za ubytovanie
 • Kalendár podujatí, správa údržby
 • Prepojenie s hotelovými zámkovými systémami a čítačkami dokladov

On-line prepojenie systému OBERON s niekoľkými desiatkami on-line rezervačných systémov, napr. Booking.com

Rezervácie ubytovania pomocou formulára na stránke ubytovacieho zariadenia                                                   

Pre check-in, resp. rýchly check-in na zrýchlenie a zefektívnenie procesu ubytovania

Automatické načítanie identifikačných údajov z občianskych preukazov, pasov a víz do Knihy ubytovaných

Zaujímavé vlastnosti

Okrem štandardných funkcií a možností modul Hotelová recepcia ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

 • možnosť vyexportovať elektronicky výkaz Hlásenie pobytu cudzincov pre cudzineckú políciu
 • možnosť priradiť každú izbu k objektu (napr. komplexu, budove, apartmánovému domu a pod.). Podľa objektov možno v grafickom prehľade izieb rýchlo filtrovať záznamy, ale aj tlačiť rôzne tlačové výstupy. K objektu je možné priradiť prevádzku, ktorej názov a adresa sa budú tlačiť na tlačových výstupoch, napr. Hlásenie pobytu (pre cudzineckú políciu) alebo Ubytovací poukaz (VOUCHER).
 • možnosť evidencie rôznych požiadaviek hosťa - od detskej postieľky, cez špeciálnu stravu až po kyticu či fľašu sektu na izbe.
 • export e-mailových adries z histórie ubytovaných osôb
 • sledovanie činností - automaticky zaznamenáva činnosti a udalosti obsluhy pri práci so systémom OBERON, napr. zmenu dátumu v rezervácii, vymazanie ubytovania a pod.
 • množstvo tlačových výstupov - možnosť úpravy tlačových výstupov (dostupný Editor tlačových výstupov)
 • on-line prepojenie systému OBERON s niekoľkými desiatkami on-line rezervačných systémov (napríklad Booking.com, Expedia a ďal.).

Webové služby

Systém OBERON využíva moderné technológie, ktoré prinášajú používateľom nové funkcie a možnosti:

 • on-line rezervačný formulár ubytovania - modul podporuje priamu on-line rezerváciu izieb pomocou rezervačného formulára ubytovania (tzv. web booking engine) na webovej stránke ubytovacieho zariadenia. Rezervačný formulár umožňuje po vykonaní rezervácie hosťom na internetovej stránke automaticky zapísať rezerváciu (alebo dopyt na ubytovanie) do evidencie rezervácií a vzápätí ju zobraziť v grafickom prehľade izieb. Rezervovať je možné jednu, prípadne aj viac izieb, pričom je možné overiť stav voľných izieb aj s automatickým výpočtom ceny za ubytovanie,
 • hotel on-line check-in - funkcia zahŕňajúca:
  • pre-check in - predstavuje elektronickú registráciu hosťa (on-line check-in) pred samotným príchodom do ubytovacieho zariadenia; spravidla ju hosť vykonáva sám v pohodlí svojho domova,
  • rýchly check-in - predstavuje elektronickú registráciu hosťa (on-line check-in) bezprostredne po príchode do ubytovacieho zariadenia a následnom prevzatí izby,
 • OBERON Web - nadstavbová webová aplikácia umožňujúca napr.:
 • a ďalšie zaujímavé funkcie...

Hotelová recepcia - prezentácia

Hotel Channel Manager - prezentácia

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy