Hotelová recepcia

Hotelový systém pre rôzne typy ubytovacích zariadení

Prevádzkujte svoje ubytovacie zariadenie efektívne. Vďaka prehľadnému zobrazeniu rezervácií ich budete mať všetky pod kontrolou. Vybudujte si databázu hostí a prepojte sa s inými on-line rezervačnými systémami.

Hotelová recepcia promo video

Ubytovacie zariadenie pod kontrolou

Hotelová recepcia je hotelový systém určený pre všetky typy ubytovacích zariadení, ako hotely, apartmánové domy, penzióny, chaty, turistické ubytovne a pod.

Modul pritom nie je „sám vojak v poli“. OBERON obsahuje ďalšie moduly pre prácu recepcie hotela, ako pokladničný systém, skladový a účtovný systém - všetko v jednom, a to pri zaujímavej licenčnej politike za veľmi zaujímavú a príjemnú cenu. Vďaka použitiu moderných databázových technológií sú všetky údaje o hosťoch v bezpečí a zároveň vždy a rýchlo k dispozícii.

Z hľadiska dostupných možností a funkcií hotelového systému a v porovnaní s licenčnou politikou a cenou, systém OBERON poskytuje pravdepodobne najlepší pomer cena/výkon na Slovensku.

Základné funkcie

 • Kniha rezervácií, ubytovaných
 • Grafický prehľad izieb - všetky základné funkcie pre prácu obsluhy
 • Grafický prehľad rezervácií priestorov a športových potrieb
 • Výpočet ceny za ubytovanie - základné, akciové, sezónne ceny
 • Prehľad o voľných či rezervovaných izbách
 • Prepojenie s účtovníctvom - jednoduché vystavenie faktúry za ubytovanie
 • Prepojenie na hotelové zámkové systémy a vernostný systém
 • Prepojenie s Pokladnicou OBERON (vyúčtovanie hotelových účtov)

On-line prepojenie systému OBERON s niekoľkými desiatkami on-line rezervačných systémov, napríklad Booking.com

Rezervácie ubytovania pomocou formulára na  stránke ubytovacieho zariadenia.                                                     

OBERON je možné prepojiť s elektronickým systémom dverových zámkov od dodávateľov Onity, Salto a Seawing

Vernostný systém CARDBERG predstavuje riešenie s pokročilými funkciami a možnosťami                                                              

Zaujímavé vlastnosti

Okrem štandardných funkcií a možností modul Hotelová recepcia ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

 • možnosť posielať elektronicky výkaz Hlásenie pobytu cudzincov pre cudzineckú políciu
 • možnosť členiť izby na objekty (ak má hotel viac objektov), zoskupenie izieb, možnosť priradiť k izbe majiteľa (apartmánové domy)
 • prepojenie s účtovníctvom - jednoduché a rýchle vystavenie faktúry za ubytovanie alebo hotelový účet, prípadne ďalšie poskytnuté služby
 • export e-mailových adries z histórie ubytovaných osôb
 • sledovanie činností - automaticky zaznamenáva činnosti a udalosti obsluhy pri práci so systémom OBERON, napr. zmena dátumu v rezervácii, vymazanie ubytovania a pod.
 • množstvo tlačových výstupov - možnosť úpravy tlačových výstupov (dostupný Editor tlačových výstupov)
 • on-line prepojenie systému OBERON s niekoľkými desiatkami on-line rezervačných systémov, napríklad Booking.com, Hotels.com, Agoda, Airbnb, Expedia a ďal.

Webové služby

Systém OBERON využíva moderné technológie, ktoré prinášajú používateľom nové funkcie a možnosti:

 • on-line rezervačný formulár ubytovania - do internetovej stránky ubytovacieho zariadenia je možné implementovať prehľad obsadenosti, overenie dostupnosti rezervácie, výpočet ceny rezervácie, zápis on-line rezervácie alebo dopytu
 • OBERON Web - nadstavbový modul vo forme webovej aplikácie pre tablety, telefóny či iné mobilné zariadenia umožňujúci napr.:
  • majiteľovi či prevádzkarovi prístup k okamžitým tržbám na recepcii či v reštaurácii, prípadne otvoreným stolom v reštaurácii,
  • majiteľovi či prevádzkarovi prístup ku grafickému prehľadu obsadenosti izieb,
  • údržbárovi prístup k zoznamu drobných závad a opráv,
  • chyžným prístup k prehľadu upratovania izieb,
  • vzdialený prístup ku grafickému prehľadu obsadenosti izieb pre:
   • majiteľov a prevádzkarov,
   • majiteľov apartmánov k prehľadu rezervácií svojho apartmánu (prípadne k viacerým apartmánom),
   • zmluvných partnerov (cestovné kancelárie)
  • Kontrola výšky hotelového účtu hosťom - v prípade, že ubytovaný hosť neplatí ihneď za poskytnuté služby (ubytovanie, strava, parkovné, wellness, atď.). Pri odhlasovaní hosťa z hotela (check out) sa uzatvára hotelový účet jeho vyúčtovaním a zaplatením. V priebehu celého pobytu hosťa si môže hosť svoj hotelový účet kontrolovať priamo cez svoje mobilné zariadenie pripojené na internet (mobil, tablet). Náhľad hotelového účtu je hosťovi prístupný po zadaní prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno je priezvisko hosťa, heslo je číslo preukazu totožnosti). 
  • a ďalšie zaujímavé funkcie...

Hotelová recepcia - prezentácia

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy