Pokladnica OBERON

Univerzálna registračná pokladnica pre rôzne typy prevádzok

Vytvorte z vášho počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu prepojenú so skladom, účtovníctvom a hotelovým systémom. Rozhodnite sa pre kvalitnú fiškálnu tlačiareň eKasa PANDORA a využite výhody jedného dodávateľa softvéru aj hardvéru.

 • Pokladnica OBERON v spolupráci s fiškálnou tlačiarňou umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Primárnou úlohou registračnej pokladnice je evidencia tržby za predaj tovarov a služieb, pričom obsahuje množstvo ďalších zaujímavých funkcií a možností.
 • Systém OBERON podporuje rad fiškálnych zariadení a registračných pokladníc v režime on-line, ale aj displejov, váh a množstvo ďalších pripojiteľných zariadení. Na skúšobné účely je možné použiť virtuálne fiškálne zariadenie.
 • Pobočkový režim umožňuje vytvoriť sieť maloobchodných predajní. Správa skladových položiek (cenník), evidencia skladu, cenotvorba (akcie) sa vykonávajú v centrále, z predajne sa on-line prenášajú informácie o predaji. Centrálna databáza môže byť umiestnená v centrále firmy alebo v cloude.

Základné funkcie

 • Maloobchodná pokladnica - bežný predaj v prevádzkach.
 • Veľkoobchodná pokladnica - zúčtovanie výdajky, objednávky, faktúry.
 • Reštauračná pokladnica - otvorené účty, tlač na bonovacej tlačiarni.
 • Štandardný režim - ovládanie pomocou klávesnice alebo myši.
 • Dotykový displej - štandardné ovládanie dotykom.
 • Režim Fast food - predávané položky predstavujú tlačidlá s obrázkami.

Možnosťami sa prispôsobí prevádzke

Veľký počet podporovaných zariadení

Pripojiteľné zariadenia

OBERON dokáže komunikovať so širokou škálou pripojiteľných zariadení (napr. prostredníctvom USB, Ethernetu alebo RS232 portu).

Zaujímavé vlastnosti

Okrem štandardných funkcií a možností Pokladnica OBERON ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

 • Rýchle PLU, definovateľné tlačidlá (napr. s konkrétnym typom platby, s konkrétnou výškou zľavy).
 • Vykonanie úhrady dokladu viacerými typmi platidiel (napr. stravné lístky + doplatok v hotovosti).
 • Jednoduché a rýchle storno dokladu (vrátenie tovaru), a to aj ľubovoľný počet dní spätne (z histórie dokladov).
 • Práca s otvorenými stolmi, otvorenými účtami, grafický prehľad stolov.
 • Pokročilá práca s otvorenými účtami - presun medzi účtami, ich zlúčenie, oprava a zľavy.
 • Možnosť tlače ľubovoľného textu k dokladu, prípadne ku každej položke dokladu.
 • Pri prenesení daňovej povinnosti (predaj bez DPH) možnosť z položiek dokladu vystaviť faktúru.
 • Automatická tlač cenoviek a etikiet pri predaji, neobmedzený počet formátov cenoviek, možnosť vlastnej úpravy.
 • Systém bonovacích monitorov - umožňuje zobrazovať na monitore (TV obrazovke, tablete) objednávky jedál a nápojov, ktoré boli zadané na otvorené účty (stoly).
 • Práca s cudzími menami, ceninami pri hotovostnom predaji, bezhotovostným platobným stykom pomocou platobného terminálu, prípadne vnútorným zúčtovaním (nedaňový doklad).
 • Predaj tovaru pre rôznych odberateľov s rôznou cenou, možnosť tlače informácií o obchodnom partnerovi (zákazníkovi).
 • Košíkový predaj - možnosť evidencie predaného tovaru na akomkoľvek mieste v rámci prevádzky, pričom vyúčtovanie sa zrealizuje na centrálnej pokladnici.
 • Množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) - bližšie informácie o cenotvorbe je možné získať v prezentácii Cenotvorba a v elektronickej dokumentácii v téme Pravidlá rozšírenej cenotvorby.
 • Pri tlači pokladničného dokladu možnosť nahradiť názov položky na doklade za poznámku k položke (ak je zadaná) - týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, aký v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.
 • Prepojenie s modulom Hotelová recepcia - presun položiek z pokladnice na hotelový účet, zúčtovanie hotelového účtu.
 • Prehľad o okamžitých tržbách vždy k dispozícii pomocou webovej aplikácie OBERON Web.
 • Vernostný systém OBERON, vernostný systém CardBerg, prepojenie s ďalšími vernostnými systémami.
 • Elektronický jedálny/nápojový lístok OBERON eMenu.

Pokladnica OBERON - prezentácia

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy z knihy tržieb