Pokladnica OBERON

Univerzálna registračná pokladnica pre rôzne typy prevádzok

Vytvorte z vášho počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu prepojenú so skladom, účtovníctvom a hotelovým systémom. Pokladnica je prispôsobená pre veľkoobchod, maloobchod, reštauráciu, prípadne dotykový displej s režimom Fast Food.

Pokladnica OBERON promo video

 • Pokladnica OBERON v spolupráci s fiškálnym zariadením (eKasa zariadenie, eKasa tlačiareň) umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Primárnou úlohou registračnej pokladnice je evidencia tržby za predaj tovarov a služieb, pričom obsahuje množstvo ďalších zaujímavých funkcií a možností.
 • Systém OBERON podporuje rad fiškálnych zariadení, registračných pokladníc v režime on-line, displejov, váh a množstvo ďalších pripojiteľných zariadení.
 • Pripojenie ľubovolného počtu pokladníc v sieťovej prevádzke, kde je na skúšobné účely možnosť použiť aj virtuálne fiškálne zariadenie.
 • Podpora exportu a importu údajov medzi centrálou a pobočkami (predajňami) firmy, automatická aktualizácia položiek (cien, množstiev atď.).

Základné funkcie

 • Maloobchodná pokladnica - bežný predaj v prevádzkach
 • Veľkoobchodná pokladnica - zúčtovanie výdajky, objednávky, faktúry
 • Reštauračná pokladnica - otvorené účty, presuny, tlač na bonovacej tlačiarni
 • Štandardný režim - ovládanie pomocou klávesnice alebo myši
 • Dotykový displej - štandardný - štandardné ovládanie dotykom
 • Režim Fast Food - predávané položky predstavujú tlačidlá s obrázkami

V cene modulu Skladová evidencia

Možnosťami sa prispôsobí prevádzke

Veľký počet podporovaných zariadení

Možnosť vyskúšať aj bez zariadenia

Pripojiteľné zariadenia

OBERON dokáže komunikovať so širokou škálou pripojiteľných zariadení (napr. prostredníctvom USB, Ethernetu alebo RS232 portu).

UPOZORNENIE: V súvislosti so zavedením eKasy OBERON nebude podporovať všetky dosiaľ podporované fiškálne tlačiarne (moduly) a registračné pokladnice. Viac informácií nájdete na podstránke eKasa - aktuálne informácie.

Zaujímavé vlastnosti

Okrem štandardných funkcií a možností Pokladnica OBERON ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

 • Rýchle PLU, definovateľné tlačidlá (napr. s konkrétnym typom platby, s konkrétnou výškou zľavy).
 • Vykonanie úhrady dokladu viacerými typmi platidiel (napr. stravné lístky + doplatok v hotovosti).
 • Jednoduché a rýchle storno dokladu (vrátenie tovaru), a to aj ľubovoľný počet dní spätne (z histórie dokladov).
 • Práca s otvorenými stolmi, otvorenými účtami, grafický prehľad stolov.
 • Pokročilá práca s otvorenými účtami - presun medzi účtami, ich zlúčenie, oprava a zľavy.
 • Možnosť tlače ľubovoľného textu k dokladu, prípadne ku každej položke dokladu.
 • Pri prenesení daňovej povinnosti (predaj bez DPH) možnosť z položiek dokladu vystaviť faktúru.
 • Automatická tlač cenoviek a etikiet pri predaji, neobmedzený počet formátov cenoviek, možnosť vlastnej úpravy.
 • Systém bonovacích monitorov - umožňuje zobrazovať na monitore (TV obrazovke, tablete) objednávky jedál a nápojov, ktoré boli zadané na otvorené účty (stoly).
 • Práca s cudzími menami, ceninami pri hotovostnom predaji, bezhotovostným platobným stykom pomocou platobného terminálu, prípadne vnútorným zúčtovaním (nedaňový doklad).
 • Predaj tovaru pre rôznych odberateľov s rôznou cenou, možnosť tlače informácií o obchodnom partnerovi (zákazníkovi).
 • Košíkový predaj - možnosť evidencie predaného tovaru na akomkoľvek mieste v rámci prevádzky, pričom vyúčtovanie sa zrealizuje na centrálnej pokladnici.
 • Množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) - bližšie informácie o cenotvorbe je možné získať v prezentácii Cenotvorba a v elektronickej dokumentácii v téme Pravidlá rozšírenej cenotvorby.
 • Pri tlači pokladničného dokladu možnosť nahradiť názov položky na doklade za poznámku k položke (ak je zadaná) - týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, aký v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.
 • Pobočkový režim - možnosť vytvoriť sieť maloobchodných predajní. Správa skladových položiek (cenník), evidencia skladu, cenotvorba (akcie) sa vykonávajú na centrále, z predajne sa on-line prenášajú informácie o predaji. Centrálna databáza môže byť umiestnená v centrále firmy, prípadne v cloude.
 • Prepojenie s modulom Hotelová recepcia - presun položiek z pokladnice na hotelový účet, zúčtovanie hotelového účtu.
 • Prehľad o okamžitých tržbách vždy k dispozícii pomocou webovej aplikácie OBERON Web.
 • Vernostný systém OBERON, vernostný systém CardBerg, prepojenie na iné vernostné systémy.
 • Prepojenie so systémom Papaya POS - mobilný čašník na platforme Android.

Pokladnica OBERON - prezentácia

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy ku knihe tržieb