Pokladnica OBERON

Univerzálna registračná pokladnica pre rôzne typy prevádzok

Vytvorte z vášho počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu prepojenú so skladom, účtovníctvom a hotelovým systémom. Rozhodnite sa pre kvalitnú fiškálnu tlačiareň eKasa PANDORA a využite výhody jedného dodávateľa softvéru aj hardvéru.

 • Pokladnica OBERON v spolupráci s fiškálnou tlačiarňou umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Primárnou úlohou registračnej pokladnice je evidencia tržby za predaj tovarov a služieb, pričom obsahuje množstvo ďalších zaujímavých funkcií a možností.
 • Systém OBERON podporuje rad fiškálnych zariadení a registračných pokladníc v režime on-line, ale aj displejov, váh a množstvo ďalších pripojiteľných zariadení. Na skúšobné účely je možné použiť virtuálne fiškálne zariadenie.
 • Pobočkový režim umožňuje vytvoriť sieť maloobchodných predajní. Správa skladových položiek (cenník), evidencia skladu, cenotvorba (akcie) sa vykonávajú v centrále, z predajne sa on-line prenášajú informácie o predaji. Centrálna databáza môže byť umiestnená v centrále firmy alebo v cloude.

Základné funkcie

 • Maloobchodná pokladnica - bežný predaj v prevádzkach.
 • Veľkoobchodná pokladnica - zúčtovanie výdajky, objednávky, faktúry.
 • Reštauračná pokladnica - otvorené účty, tlač na bonovacej tlačiarni.
 • Štandardný režim - ovládanie pomocou klávesnice alebo myši.
 • Dotykový displej - štandardné ovládanie dotykom.
 • Režim Fast food - predávané položky predstavujú tlačidlá s obrázkami.

Možnosťami sa prispôsobí prevádzke

Veľký počet podporovaných zariadení

Komplexné pokladničné riešenie od firmy EXALOGIC (PPEKK, tlačiareň pokladničných dokladov, pokladničný softvér)

Viacúčelová gastroaplikácia na použitie s OBERON-om určená pre smartfóny a tablety (Android, iOS)

Jednoduchý elektronický jedálny alebo nápojový lístok, ktorý si zákazník môže prezerať na svojom mobilnom zariadení

Zobrazovanie objednávok jedál a nápojov, ktoré boli zadané na otvorené účty (stoly), na PC monitore (smart TV, tablete)

Pripojiteľné zariadenia

OBERON dokáže komunikovať so širokou škálou pripojiteľných zariadení (napr. prostredníctvom USB, Ethernetu alebo RS232 portu).

Zaujímavé vlastnosti

Okrem štandardných funkcií a možností Pokladnica OBERON ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

 • Rýchle PLU, definovateľné tlačidlá (napr. s konkrétnym typom platby, s konkrétnou výškou zľavy).
 • Vykonanie úhrady dokladu viacerými typmi platidiel (napr. stravné lístky + doplatok v hotovosti).
 • Jednoduché a rýchle storno dokladu (vrátenie tovaru), a to aj ľubovoľný počet dní spätne (z histórie dokladov).
 • Práca s otvorenými stolmi, otvorenými účtami, grafický prehľad stolov.
 • Pokročilá práca s otvorenými účtami - presun medzi účtami, ich zlúčenie, oprava a zľavy.
 • Možnosť tlače ľubovoľného textu k dokladu, prípadne ku každej položke dokladu.
 • Pri prenesení daňovej povinnosti (predaj bez DPH) možnosť z položiek dokladu vystaviť faktúru.
 • Automatická tlač cenoviek a etikiet pri predaji, neobmedzený počet formátov cenoviek, možnosť vlastnej úpravy.
 • Vlastná kvalitná a spoľahlivá certifikovaná fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA.
 • Viacúčelová gastroaplikácia na použitie s OBERON-om pre Android a iOS LUKUL - nielen mobilný čašník.
 • Elektronický jedálny/nápojový lístok OBERON eMenu.
 • Systém bonovacích monitorov - umožňuje zobrazovať na monitore (TV obrazovke, tablete) objednávky jedál a nápojov, ktoré boli zadané na otvorené účty (stoly).
 • Práca s cudzími menami, ceninami pri hotovostnom predaji, bezhotovostným platobným stykom pomocou platobného terminálu, prípadne vnútorným zúčtovaním (nedaňový doklad).
 • Predaj tovaru pre rôznych odberateľov s rôznou cenou, možnosť tlače informácií o obchodnom partnerovi (zákazníkovi).
 • Košíkový predaj - možnosť evidencie predaného tovaru na akomkoľvek mieste v rámci prevádzky, pričom vyúčtovanie sa zrealizuje na centrálnej pokladnici.
 • Množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) - bližšie informácie o cenotvorbe je možné získať v prezentácii Cenotvorba a v elektronickej dokumentácii v téme Pravidlá rozšírenej cenotvorby.
 • Pri tlači pokladničného dokladu možnosť nahradiť názov položky na doklade za poznámku k položke (ak je zadaná) - týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, aký v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.
 • Prepojenie s modulom Hotelová recepcia - presun položiek z pokladnice na hotelový účet, zúčtovanie hotelového účtu.
 • Prehľad o okamžitých tržbách vždy k dispozícii pomocou webovej aplikácie OBERON Web.
 • Vernostný systém OBERON, vernostný systém Cardberg, prepojenie s ďalšími vernostnými systémami.

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy z knihy tržieb