Evidencia vozidiel

Prehľad o dopravných výkonoch vozidiel vo firme

Splňte si zákonnú povinnosť s vykázaním uskutočnených jázd a získajte prehľad o dopravných výkonoch vozidiel vo firme.

Auto v podnikaní

Evidencia vozidiel je modulom systému OBERON, vytvoreným s cieľom vedenia evidencie jázd motorových vozidiel.

Evidencia vozidiel môže byť prepojená s účtovníctvom (s účtovným alebo peňažným denníkom), keď sa doklady o nákupe PHL zadávajú priamo z denníka - tým sa vylúči duplicitné zadávanie dokladov o nákupe PHL.

Modul nie je spoplatnený (je možné ho používať zdarma, bez akejkoľvek licencie), pričom nie sú obmedzené žiadne jeho funkcie.

Základné funkcie

  • Možnosť práce s ľubovoľným počtom vozidiel.
  • Tvorba knihy jázd evidovaných motorových firemných i súkromných vozidiel.
  • Tvorba knihy cestovných príkazov.
  • Evidencia nákupu a spotreby pohonných látok, podpora alternatívnych palív, napr. LPG.
  • Prepočet spotreby (cesta v meste, príves).
  • Prepojenie s účtovným alebo peňažným denníkom pri zadávaní dokladov o nákupe PHL.
  • Jednoduché kopírovanie záznamov - jazdy, cestovného príkazu, nákupu PHL, rýchle zadávanie pomocou šablón.
  • Tlač knihy jázd vozidiel, možnosť upravovať výstupné zostavy pomocou Editora tlačových výstupov.
  • Pri cestovných príkazoch evidovanie ďalších výdavkov (napr. ubytovanie, strava, preddavky).
  • Podpora sieťovej prevádzky.

Evidencia vozidiel - prezentácia

Ukážky obrazoviek programu