Web Booking Engine

Rezervačný formulár ubytovania na vlastnej webovej stránke

Umiestnite rezervačný formulár ubytovania na webovej stránke svojho ubytovacieho zariadenia a prijímajte bezprovízne rezervácie ubytovania priamo do Hotelovej recepcie systému OBERON.

On-line rezervácie izieb

Modul Hotelová recepcia systému OBERON podporuje priamu on-line rezerváciu izieb pomocou rezervačného formulára ubytovania (web booking engine, internet booking engine, smart booking engine, on-line booking system atď.) na webovej stránke ubytovacieho zariadenia. Rezervačný formulár umožňuje po vykonaní rezervácie hosťom na internetovej stránke automaticky zapísať rezerváciu ubytovania do evidencie rezervácií a ihneď ju zobraziť v grafickom prehľade izieb. Rezervovať je možné jednu, prípadne aj viac izieb, pričom je možné overiť stav voľných izieb aj s automatickým výpočtom ceny za ubytovanie.

Výhody rezervačného formulára ubytovania

  • Poskytuje zoznam izieb, zoznam typov izieb.
  • Poskytuje údaje o obsadenosti - o evidovaných rezerváciách a zaevidovaných ubytovaniach.
  • Umožňuje overiť voľný termín pri určitom dopyte alebo rezervácii aj s automatickým vypočtom ceny za ubytovanie.
  • Rezervovať je možné typ izby aj konkrétnu izbu (pri type izby systém automaticky určí a priradí rezervácii najvhodnejšiu izbu).
  • Možnosť odoslania e-mailovej alebo SMS správy s detailami rezervácie zákazníkovi aj ubytovaciemu zariadeniu.
  • Viaceré jazykové mutácie.

Systém OBERON podporuje tieto rezervačné formuláre:

Ukážky rezervačného formulára