Pripojiteľné zariadenia

OBERON umožňuje pracovať so širokým spektrom externých pripojiteľných zariadení. Najčastejšie sú to fiškálne tlačiarne, registračné pokladnice, platobné POS terminály, snímače čiarových kódov, elektronické váhy, ale aj dochádzkové či mobilné terminály, čítačky dokladov, dverové zámky a iné.

 

Univerzálne rozhrania (interfaces)

OBERON obsahuje niekoľko univerzálnych rozhraní (interfaces), ktoré umožňujú relatívne jednoducho a rýchlo implementovať také zariadenie, ktoré nie je podporované.

Napríklad rozhranie Fiscal Universal Interface na pripojenie priamo nepodporovaných fiškálnych tlačiarní vie komunikovať s ovládačmi (DLL knižnicami), ktoré spĺňajú štruktúru a pravidlá tohto rozhrania. Vzor ovládača (DLL knižnica Fiscal Universal Driver) s podrobným popisom je prístupný výrobcom, dovozcom, servisným technikom i programátorom, ktorí by chceli naprogramovať ovládač k fiškálnemu modulu. Vzor je napísaný v programovacom jazyku Basic v programovacom prostredí Microsoft Visual Studio 2010. Úlohou programátora je zapísanie programového kódu do pripraveného vzoru, ktorý obsahuje definície všetkých potrebných funkcií, vlastností a udalostí.

OBERON obsahuje nasledujúce rozhrania:

  • Fiscal Universal Interface - rozhranie na pripojenie fiškálnej tlačiarne,
  • CashRegister Universal Interface - rozhranie na pripojenie registračnej pokladnice,
  • eShop Universal Interface - rozhranie na pripojenie internetového obchodu,
  • TransportData Universal Interface - rozhranie na export a import údajov.