Mobilné riešenia

OBERON riešenia pre mobilné zariadenia dodávané priamo s OBERON-om alebo partnermi:

OBERON Web

Nadstavbová webová aplikácia systému OBERON, ktorá obsahuje vybrané manažérske informácie v reálnom čase, prípadne umožňuje vykonávať určité špecifické činnosti, napr. zadávanie fyzických množstiev do inventúry. Aplikácia môže byť spustená v ľubovoľnom webovom prehliadači, pričom svojou funkčnosťou je prispôsobená aj na použitie na tabletoch či smartfónoch.

ASTON

Aplikáciu ASTON - mobilný skladník je možné využiť na inventúru skladu, kontrolu cien, výdaj zo skladu a sledovanie vyskladnenosti tovaru. Do budúcnosti sa pripravuje rozšírenie aj o ďalšie funkcie (príjem do skladu, sledovanie naskladnenosti tovaru...). Svojou funkcionalitou by tak program mal plnohodnotne nahradiť aplikácie pre v súčasnosti už prekonané PDA zariadenia.

LUKUL

Aplikácia LUKUL - nielen mobilný čašník predstavuje univerzálnu gastroaplikáciu pre Android a iOS na moderné riešenie problematiky objednávania jedál a nápojov v reštauračných prevádzkach.

OBERON eMenu

Webová miniaplikácia OBERON eMenu prináša nový spôsob prezentácie jedálneho/nápojového lístka pre reštauračné zariadenia. Ide o jednoduchý elektronický lístok, ktorý je možné zobraziť na mobilnom zariadení zákazníka (smartfóne, tablete).

QeeR skener

Aplikácia pre Android a iOS umožňuje automatické účtovanie eKasa dokladov - veľmi pohodlné skenovanie QR kódov na pokladničných dokladoch v systéme eKasa na ich zápis do peňažného/účtovného denníka v module Účtovníctvo.

Ďalším spôsobom využitia je sken QR kódu pri storne pokladničného dokladu v Pokladnici OBERON, prípadne iné spôsoby využitia.