Účtovníctvo

Rýchle, ekonomické a jednoduché riešenie

Program OBERON - Agenda firmy v sebe spája vedenie účtovnej evidencie pre účtovné jednotky účtujúce tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva.

Účtovný a peňažný denník

Niektoré evidencie sú spoločné pre podvojné aj jednoduché účtovníctvo (napr. Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Hromadné účtovanie bankových výpisov, Kniha evidencie DPH atď.). Obe sústavy sa odlišujú najmä v tom, že podvojné účtovníctvo obsahuje účtovný denník a jednoduché účtovníctvo peňažný denník.

Prepojenie s ostatnými modulmi

Modul Účtovníctvo je prepojený s ostatnými modulmi OBERON-u, čo vytvára komplexný a moderný účtovný systém.

Softvér získate bez počiatočných nákladov - už v prvom roku používania platíte len udržiavací poplatok (ročnú licenciu). Niektoré moduly môžete používať zdarma.

Hromadný import bankových výpisov

Šetríme váš čas automatickým zaúčtovaním bankových výpisov. Párovať faktúry je možné podľa variabilného symbolu alebo čísla zákazníka.

Multilicencia je určená pre účtovné firmy, ktorým dovoľuje pracovať s neobmedzeným počtom spracovávaných firiem.

Fakturácia zdarma

Fakturačný modul (do 1000 faktúr ročne) s exportom pre účtovníčku úplne zadarmo a bez akýchkoľvek poplatkov.

Zaujímavé vlastnosti

Okrem funkcií a možností štandardných pre každý účtovný systém modul ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

 • Účtovanie nasledujúcich účtovných rokov bez nutnosti uzatvorenia momentálneho obdobia, účtovnú závierku je možné vykonať aj viackrát.
 • Podpora práce s cudzími menami, valutové pokladne a devízové účty.
 • Hromadné účtovanie položiek bankových výpisov (možnosť importu elektronických bankových výpisov).
 • Hromadné účtovanie účtovných odpisov (podvojné účtovníctvo), ako aj hromadné účtovanie daňových odpisov (jednoduché účtovníctvo).
 • Automatické účtovanie tržieb (denných uzávierok) registračných pokladníc, účtovanie úhrad faktúr, vkladov a výberov hotovosti pokladnice.
 • Automatické účtovanie eKasa dokladov pomocou snímača čiarových kódov alebo aplikácie QeeR skener.
 • Samostatná Evidencia zápočtov faktúr.
 • Pri vytváraní nového dokladu (faktúry...) možnosť vyhľadať obchodného partnera podľa názvu alebo IČO.
 • Možnosť získať on-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch konkrétneho obchodného partnera.
 • Automatické overenie platnosti IČ DPH – možnosť overiť IČ DPH pri konkrétnom obchodnom partnerovi alebo hromadne a pri každom doklade (faktúra, výdajka...), resp. tvorbe kontrolného výkazu DPH.
 • Automatické podpisovanie a overovanie pravosti elektronických dokumentov (PDF, XML) s vložením podpísaného PDF dokumentu ako prílohy do e-mailu.
 • Prepojenie s knihou Evidencia vozidiel (nákup PHL), automatické čiastočné odpočítanie DPH vo výške 80 %.
 • Zostavené výkazy (napr. DPH daňové priznanie, Kontrolný výkaz DPH, Súvaha a pod.) sú vždy k dispozícii v evidencii Priznania a výkazy, ku každému výkazu je možné evidovať ľubovoľné prílohy.
 • Export výkazov vo formáte XML pre aplikáciu Finančného riaditeľstva SR eDane (automatické spustenie a import údajov do aplikácie eDane).
 • K dispozícii je viac štýlov tlačových výstupov faktúry či dodacieho listu, pričom pomocou Správcu doplnkov je možné doinštalovať ďalšie, napr. faktúra pre tlač QR kódu s informáciou o úhrade (tzv. Pay by square).

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy