Účtovníctvo

Rýchle, ekonomické a jednoduché riešenie

Program OBERON - Agenda firmy v sebe spája vedenie účtovnej evidencie pre účtovné jednotky účtujúce tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva.

Účtovný a peňažný denník

Niektoré evidencie sú spoločné pre podvojné aj jednoduché účtovníctvo (napr. Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Hromadné účtovanie bankových výpisov, Kniha evidencie DPH atď.). Obe sústavy sa odlišujú najmä v tom, že podvojné účtovníctvo obsahuje účtovný denník a jednoduché účtovníctvo peňažný denník.

Prepojenie s ostatnými modulmi

Modul Účtovníctvo je prepojený s ostanými modulmi OBERON-u, čím vytvára komplexný a moderný účtovný systém.

Softvér si nemusíte zakúpiť, už v prvom roku používania platíte len ročný udržiavací poplatok (ročná licencia). Niektoré moduly je možné používať zdarma.

Hromadný import bankových výpisov

Šetríme váš čas automatickým zaúčtovaním bankových výpisov. Párovať faktúry je možné podľa variabilného symbolu alebo čísla zákazníka.

Multilicencia je určená pre účtovné firmy, ktorým dovoľuje pracovať s neobmedzeným počtom spracovávaných firiem.

Fakturácia zdarma

Fakturačný modul (do 250 faktúr ročne) s exportom pre účtovníčku úplne zadarmo a bez akýchkoľvek poplatkov.

Zaujímavé vlastnosti

Okrem funkcií a možností štandardných pre každý účtovný systém modul ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

  • Účtovanie nasledujúcich účtovných rokov bez nutnosti uzatvorenia momentálneho obdobia, účtovnú závierku je možné vykonať aj viackrát.
  • Podpora práce s cudzími menami, valutové pokladne a devízové účty.
  • Definovateľné členenie dokladov.
  • Hromadné účtovanie položiek bankových výpisov (možnosť importu elektronických bankových výpisov).
  • Automatické účtovanie tržieb (denných uzávierok) registračných pokladníc, účtovanie úhrad faktúr, vkladov a výberov hotovosti pokladnice.
  • Automatické hromadné overenie IČ DPH partnera v európskom systéme VIES a v registri platiteľov DPH Finančnej správy s overením platiteľov s dôvodom na zrušenie registrácie alebo platiteľov so zrušenou registráciou platiteľa DPH.
  • Prepojenie s knihou Evidencia vozidiel (nákup PHL), automatické čiastočné odpočítanie DPH vo výške 80%.
  • Zostavené výkazy (napr. DPH daňové priznanie, Kontrolný výkaz DPH, Súvaha a pod.) sú vždy k dispozícii v evidencii Priznania a výkazy, ku každému výkazu je možné evidovať ľubovoľné prílohy.
  • Export výkazov vo formáte XML pre aplikáciu Finančného riaditeľstva eDane (automatické spustenie a import údajov do aplikácie eDane).
  •   Kdispozícii je viac štýlov tlačových výstupov faktúry či dodacieho listu, pričom pomocou Správcu doplnkov je možné doinštalovať ďalšie, napr. faktúra pre tlač QR kódu s informáciou o úhrade (tzv. Pay by square).

Podvojné účtovníctvo - prezentácia

Jednoduché účtovníctvo - prezentácia

Ukážky obrazoviek programu

Tlačové výstupy