Webové služby

Webové služby umožňujú komunikáciu medzi systémom OBERON a ďalšími nadstavbovými modulmi, prípadne inými externými systémami pomocou protokolu SOAP a JSON. Komunikácia prebieha pomocou sieťového protokolu TCP-IP, pričom ako transportný protokol môže slúžiť aj HTTP alebo zabezpečené HTTPS. Hlavnou výhodou webových služieb je nezávislosť od platformy a vývojového jazyka, preto sa často používajú (či už v režime ako server alebo klient) na on-line komunikáciu s inými externými systémami.

Ako hostiteľ webovej služby (v režime server) sa využíva program OBERON Center, v ktorom je možné nadefinovať jednu, prípadne súčasne aj viac webových služieb. V systéme OBERON sa nachádza viacero typov webových služieb:

  • OBERON - základná služba systému OBERON (slúži aj ako server pre aplikáciu OBERON Web),
  • Pokladnica OBERON - služba určená širokému spektru aplikácií na prístup k Pokladnici OBERON (napr. mobilný čašník),
  • OBERON vernostný systém - služba servera vernostného systému pre OBERON vernostný systém (klient).

Webová služba OBERON

Možnosti webovej služby OBERON:

V súčasnej verzii webová služba OBERON poskytuje hlavne metódy pre webovú aplikáciu OBERON Web, obsahuje však aj ďalšie metódy, ktoré umožňujú komunikovať so systémom OBERON. Rozhranie webovej služby je popísané pomocou formátu WSDL - obsahuje všetky metódy, dátové typy parametrov metód, štruktúry atď. Na zobrazenie všetkých objektov je možné použiť aj vývojové prostredie Microsoft Visual Studio, pri pridaní tzv. Service Reference.

Štruktúra systému OBERON z hľadiska vývojára