WebServices API


Webové služby systému OBERON umožňujú komunikáciu medzi OBERON-om a ďalšími nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami, prípadne aj inými externými systémami pomocou protokolu SOAP a JSON. Komunikácia prebieha pomocou sieťového protokolu TCP-IP, pričom ako transportný protokol môže slúžiť aj HTTP alebo zabezpečené HTTPS. Hlavnou výhodou webových služieb je nezávislosť od platformy a vývojového jazyka, preto sa často používajú (či už v režime server alebo klient) na on-line komunikáciu aj s inými externými systémami.

Ako hostiteľ webovej služby (v režime server) sa využíva program OBERON Automation Center. Samotné webové služby sa nastavujú ako automatické úlohy v ponuke Servis, Automatické úlohy programu OBERON - Agenda firmy. Tu je možné nakonfigurovať jednu, prípadne aj viac webových služieb súčasne.

V systéme OBERON je k dispozícii viacero typov automatických úloh pre webové služby:

WebServices API - OBERON 1G

WebServices API - OBERON 1G prestavuje základnú webovú službu systému OBERON prvej generácie, ktorá zabezpečuje komunikáciu s nasledujúcimi nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami:

  • OBERON Web - nadstavbová webová aplikácia, ktorá poskytuje vybrané manažérske informácie zo systému OBERON v reálnom čase.
  • OBERON eMenu - jednoduchý elektronický jedálny alebo nápojový lístok (OBERON eMenu), ktorý si môže zákazník prezerať na svojom mobilnom zariadení.
  • Rezervačný formulár ubytovania na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia (web booking).
  • Pre check-in na elektronickú registráciu hosťa (on-line check-in) pred samotným príchodom do ubytovacieho zariadenia.
  • Rýchly check-in na elektronickú registráciu hosťa (on-line check-in) bezprostredne po príchode do ubytovacieho zariadenia a následnom prevzatí izby.

WebServices API - OBERON 2G

WebServices API - OBERON 2G  prestavuje základnú webovú službu systému OBERON druhej generácie, ktorá zabezpečuje komunikáciu s nasledujúcimi aplikáciami:

WebServices API - Pokladnica OBERON 1G

WebServices API - Pokladnica OBERON 1G prestavuje webovú službu prvej generácie určená aplikáciám na prístup k Pokladnici OBERON, ktorá zabezpečuje komunikáciu s nasledujúcimi nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami:

  • LUKUL - nielen mobilný čašník - viacúčelová mobilná gastroaplikácia pre Android a iOS určená na použitie so systémom OBERON.
  • Systém bonovacích monitorov - bonovacie monitory sa v systéme OBERON používajú na zobrazenie objednávok do kuchyne (na prípravu jedál) alebo baru (na prípravu nápojov) z Pokladnice OBERON prevádzkovanej v reštauračnom režime, prípadne z aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník.

WebServices API - OBERON vernostný systém 1G

WebServices API - OBERON vernostný systém 1G je webová služba servera vernostného systému pre OBERON vernostný systém (klient) prvej generácie.

Štruktúra systému OBERON z hľadiska vývojára