Súvisiace produkty

OBERON využíva rozhrania na komunikáciu s externými (treťostrannými) službami, čím rozširuje svoje možnosti a funkcie a zvyšuje komfort používateľa pri využívaní celého riešenia. Výsledkom spolupráce firmy EXALOGIC s externými partnermi je spojenie OBERON-u s ich produktmi a službami do komplexného a uceleného účtovného nástroja. Na tejto stránke sú prezentované najčastejšie využívané produkty a služby, ktoré účtovnej jednotke umožňujú prispôsobiť systém OBERON svojim predstavám a požiadavkám. Niektoré produkty a služby sú zahrnuté v cene licencie, kým iné sú spoplatnené podľa cenníka externej firmy.

Konfigurácia pre MySQL (MariaDB) databáz umiestnených na serveroch firmy ENGINE Slovakia, s. r. o.

V OBERON-e je možné využiť funkciu na automatické odosielanie  SMS správ.

Prepojenie OBERON-u s vybranými internetovými obchodmi.

Expedičný systém na expresné odosielanie objednávok prepravy dopravcom.

Možnosť využitia funkcií vernostného systému v prepojení s OBERON-om.

Zásuvné moduly (pluginy) pre WordPress určené pre používateľov modulu Hotelová recepcia

On-line prepojenie OBERON-u s niekoľkými desiatkami rezervačných portálov, napr. Booking.com.

Rezervačný formulár Beds24.com na stránke ubytovacieho zariadenia.

Optimálne riešenia v oblasti legislatívy (bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, BOZP, PZS, ...).