Súvisiace produkty

Súvisiace produkty predstavujú externé softvérové a hardvérové riešenia (produkty a služby), ktoré sú rôznym spôsobom prepojené so systémom OBERON. Časť prepojení vznikla z iniciatívy firmy EXALOGIC (napr. s internetovým obchodom PrestaShop, manažérom rezervačných kanálov Beds24 atď.), iné produkty a služby boli so systémom OBERON prepojené z iniciatívy a v réžii tretích strán (napr. internetový obchod Grandus, UNIobchod, webová aplikácia Chameleoon atď.).

Firma EXALOGIC podporuje prepájanie produktov tretích strán so systémom OBERON najmä:

  • poskytovaním dokumentácie a technických konzultácií dodávateľom externých riešení,
  • udržiavaním univerzálnych rozhraní a rozhrania OBERON API a aktualizovaním dokumentácie k týmto rozhraniam,
  • aktívnym vyhľadávaním a oslovovaním dodávateľov vhodných externých riešení,
  • podporou a propagáciou existujúcich riešení a informovaním používateľov o týchto prepojeniach so systémom OBERON.

Prepojenie s externými produktami a službami so sebou prináša množstvo výhod. Keďže ide o nezávislé systémy často s veľkými nárokmi na vývoj, ich prepojenie so systémom OBERON je výhodné tak z hľadiska vývoja (šetrí čas vývojárom), ako aj používateľského komfortu (zvyšuje univerzalitu systému OBERON).

V odôvodnených prípadoch sú medzi súvisiace produkty zahrnuté aj riešenia, ktorých dodávateľom je firma EXALOGIC. Ide napr. o prípady, keď dané riešenie môže slúžiť ako východisko na implementáciu externého riešenia (napr. základný (obecný) off-line internetový obchod).

Niektoré produkty a služby sú zahrnuté v cene licencie (napr. PrestaShop), pričom ostatné (napr. vernostný systém Cardberg, OBERON Data Cloud a ďalšie) sú spoplatnené podľa cenníka externého dodávateľa produktu alebo poskytovateľa služby. V prípade záujmu je vždy potrebné tretiu stranu kontaktovať ohľadom aktuálnych cien.

Za funkčnosť tých produktov a služieb, ktoré boli implementované do systému OBERON z iniciatívy a v réžii tretej strany, zodpovedá tretia strana, ktorá k danému prepojeniu spravidla poskytuje podporu. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON (informácia o poskytovanej podpore je pri jednotlivých súvisiacich produktoch a službách explicitne uvedená).