Chameleoon

Treťostranový produkt Chameleoon predstavuje webovú aplikáciu určenú na jednoduché a rýchle vytváranie objednávok prepravy a tlač expedičných štítkov s cieľom uľahčiť expedíciu tovaru zo skladu. So systémom OBERON spolupracuje prostredníctvom XML komunikácie.

Chameleoon využijú prevádzky, ktoré odosielajú tovar spotrebiteľom (spravidla internetové obchody, fakturačné systémy) a potrebujú buď vytvárať objednávky prepravy pre kuriérov, alebo pripravovať tovar na expedíciu v prípade jeho doručovania vlastnou dopravou. Aplikácia pristúpi k vašim objednávkam či faktúram a v priebehu pár sekúnd máte na stole všetky štítky pre vašu dennú expedíciu. 

Čo s aplikáciou získate?

Chameleoon má prostredie navrhnuté špeciálne na rezerváciu prepravy u kuriérov z vašich objednávok alebo faktúr. Ponúka pritom:

 • Spoločné prostredie pre všetkých kuriérov
 • Hromadné a sekvenčné spracovanie objednávok
 • Kontrolu položiek objednávky pred expedíciou
 • Validáciu údajov
 • Množstvo kuriérov bez obmedzenia
 • Množstvo e-shopov a ERP bez obmedzenia
 • Sledovanie zásielok
 • Zápis sledovacieho čísla balíka
 • Spätnú zmenu stavu objednávky
 • Zmenu kuriéra za pár minút

Aplikácia ponúka 2 režimy fungovania:

 1. Režim hromadnej expedície - systém ponúkne načítanie objednávok za určené obdobie, umožní prideliť alebo zmeniť cieľového kuriéra pre každú zásielku a následne umožní hromadné odoslanie do systému prepravcu vrátanie stiahnutia a vytlačenia expedičných štítkov.
 2. Režim kontroly tovaru - systém umožní používateľovi načítať objednávku a odkontrolovať položky uvedené na doklade, a to buď vizuálne, alebo snímačom čiarových kódov. Po úspešnej kontrole sa kontaktuje prepravca a okamžite sa vytlačí expedičný štítok.

Hlavné výhody produktu

 • Urýchlenie procesu pri výdaji tovaru a vytváraní objednávok prepravy u dopravcu a zvýšenie flexibility pri výbere kuriéra.
 • Úspora času pri spracovaní objednávok, ktorý je možné investovať do rozvoja podnikania.
 • Eliminácia chýb a strát spojených s prepisovaním objednávok.

Prepojenie s OBERON-om

V rámci jednej integrácie zo zdrojového systému OBERON je pokrytá väčšina kuriérskych služieb balíkovej a paletovej prepravy na Slovensku:

Do webovej aplikácie Chameleoon sa prihlasuje unikátnym účtom. V ňom prebiehajú všetky operácie – od načítania objednávok, cez ich prípadnú úpravu až po odoslanie dopravcovi a vytlačenie expedičných štítkov.

Viac informácií vrátane cenníka získate na webovej stránke dodávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Tomáš Gálik
Tel.: 0903 814 262
E-mail: tgalik@gtservis.sk
Web: www.chameleoon.sk