Chameleoon

Chameleoon predstavuje webovú aplikáciu určenú na jednoduché a rýchle vytváranie objednávok prepravy a tlač expedičných lístkov s cieľom uľahčiť expedíciu tovaru zo skladu.

Prepojenie s OBERON-om

Aplikácia so systémom OBERON spolupracuje prostredníctvom XML komunikácie, ktorá zabezpečuje prenos faktúr a výdajok prostredníctvom súboru XML. Využijú ju tie účtovné jednotky, ktoré odosielajú tovar spotrebiteľom (spravidla internetové obchody) a potrebujú buď vytvárať objednávky prepravy pre kuriérov, alebo pripravovať tovar na expedíciu v prípade jeho doručovania vlastnou dopravou. Do aplikácie načítate vyexportovaný súbor XML (faktúry, výdajky) a v priebehu pár sekúnd máte na stole všetky lístky pre vašu dennú expedíciu.

V rámci jednej integrácie zo zdrojového systému OBERON je pokrytá väčšina kuriérskych služieb balíkovej a paletovej prepravy na Slovensku:

Hlavné výhody produktu

  • Urýchlenie procesu pri výdaji tovaru a vytváraní objednávok prepravy u dopravcu a zvýšenie flexibility pri výbere kuriéra.
  • Úspora času pri spracovaní objednávok, ktorý je možné investovať do rozvoja podnikania.
  • Eliminácia chýb a strát spojených s prepisovaním objednávok.

Zriadenie služby

Na zriadenie služby kontaktujte prevádzkovateľa služby e-mailom alebo telefonicky. Do webovej aplikácie Chameleoon sa prihlasuje unikátnym účtom po jednoduchej registrácii.

Podpora a cena

Služba je spoplatnená v sume 0,03 € za sprostredkovanie odoslania jedného balíka (informácia o cene platná k 01/2024). Pre ostatné podrobnosti je potrebné nahliadnuť do cenníka prevádzkovateľa služby. Podporu k službe zabezpečuje jej prevádzkovateľ. Viac informácií o službe vrátane cenníka získate na webovej stránke dodávateľa.

Kontaktná osoba:

Ing. Tomáš Gálik
Tel.: 0903 814 262
E-mail: tgalik@gtservis.sk
www.chameleoon.sk