OBERON Web

Nadstavbová webová aplikácia

Majte dáta stále po ruke s manažérskym nástrojom OBERON Web vo svojom smartfóne či inom mobilnom zariadení. Aplikácia poskytuje vybrané manažérske informácie zo systému OBERON v reálnom čase.

OBERON Web (cez webový prehliadač)

OBERON Web predstavuje nadstavbovú webovú aplikáciu systému OBERON. Môže byť spustená v ľubovolnom webovom prehliadači, pričom svojou funkčnosťou je prispôsobená aj na použitie v tabletoch či smartfónoch. Na používanom operačnom systéme pritom nezáleží (Android, iOS, Windows, Linux atď.)

 • Aktuálne prihlásení používatelia do OBERON-u
 • Evidencia obchodných partnerov
 • Zostatky bankových účtov a pokladníc
 • Prehľad pohľadávok a záväzkov
 • Aktuálne stavy zásob v sklade
 • Štatistiky k nákupom a predajom v sklade, obrátkovosti
 • Prehľad prijatých objednávok
 • Skladové karty, možnosť inventúry skladu
 • Aktuálne obraty registračných pokladníc
 • Prehľad otvorených účtov (stolov)
 • Štatistiky k predajom na pokladniciach z knihy tržieb
 • V hotelovej recepcii aktuálna obsadenosť, grafický prehľad izieb
 • Prehľad upratania izieb, drobných opráv
 • On-line rezervačný formulár ubytovania

Ukážky obrazoviek programu