OBERON Web

Nadstavbová webová aplikácia

Majte dáta stále po ruke s manažérskym nástrojom OBERON Web vo svojom smartfóne či inom mobilnom zariadení. Aplikácia poskytuje vybrané manažérske informácie zo systému OBERON v reálnom čase.

OBERON Web (cez webový prehliadač)

OBERON Web predstavuje nadstavbovú webovú aplikáciu systému OBERON. Môže byť spustená v ľubovolnom webovom prehliadači, pričom svojou funkčnosťou je prispôsobená aj na použitie v tabletoch či smartfónoch. Na používanom operačnom systéme pritom nezáleží (Android, iOS, Windows, Linux atď.)

 • Aktuálne prihlásení používatelia do OBERON-u
 • Evidencia obchodných partnerov
 • Zostatky bankových účtov a pokladníc
 • Prehľad pohľadávok a záväzkov
 • Aktuálne stavy zásob v sklade
 • Štatistiky k nákupom a predajom v sklade, obrátkovosti
 • Prehľad prijatých objednávok
 • Skladové karty, možnosť inventúry skladu
 • Aktuálne obraty registračných pokladníc
 • Prehľad otvorených účtov (stolov)
 • Štatistiky k predajom na pokladniciach z knihy tržieb
 • V hotelovej recepcii aktuálna obsadenosť, grafický prehľad izieb
 • Prehľad upratania izieb, drobných opráv
 • On-line rezervačný formulár ubytovania

Kontrola výšky hotelového účtu hosťom

Hotelové účty sa používajú v prípade, že ubytovaný hosť neplatí ihneď za poskytnuté služby (ubytovanie, strava, parkovné, wellness atď.). Pri odchode hosťa z hotela (check out) sa uzatvára hotelový účet jeho vyúčtovaním a zaplatením. V priebehu celého svojho pobytu si môže hosť svoj hotelový účet kontrolovať priamo cez svoje mobilné zariadenie pripojené na internet (mobil, tablet).

Náhľad hotelového účtu je hosťovi prístupný po zadaní prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno je priezvisko hosťa, heslo je číslo preukazu totožnosti).

OBERON Web - prezentácia

 

 

Ukážky obrazoviek programu