Aktuálna verzia OBERON-u

OBERON – inštalačný balík

Verzia: Október/2022
Dátum: 23.11.2022
Súbor: oberon_setup.exe
Veľkosť:  111 MB
Verzia DB:
4.28

Inštalačný balík obsahuje všetky moduly OBERON-u a ďalšie súčasti.

Viac informácií o verzii je možné získať v článku Nová verzia – Október/2022.

Softvérové  a hardvérové požiadavky
  • CPU 1 GHz a vyšší
  • RAM 4 GB
  • 350 MB voľného priestoru na pevnom disku na úplnú inštaláciu
  • monitor s rozlíšením minimálne 1024x768

Viac informácií v Pomocníkovi OBERON.


Aktuálna verzia OBERON-u (portable)

OBERON – bezinštalačný variant

Verzia: Október/2022
Dátum: 23.11.2022
Súbor: oberon_portable.zip
Veľkosť: 103 MB
Verzia DB:
4.28

Portable variant obsahuje všetky moduly OBERON-u – nejde však o štandardnú inštalačnú sadu, súbory je potrebné rozbaliť manuálne zo ZIP archívu.

Viac informácií o verzii je možné získať v článku Nová verzia – Október/2022.

Čo je bezinštalačný variant OBERON-u?

Bezinštalačný (portable) variant je plnohodnotná prenosná verzia OBERON-u bez nutnosti inštalácie (stačí ho mať uložený napr. na prenosnom USB disku).

Výhody:
- možné používať na rôznych počítačoch (v práci, doma, na chate atď.),
- OBERON stačí len rozbaliť zo ZIP archívu,
- žiadne obavy zo zanesenia systému Windows (DLL Hell) inštalovaním ďalšieho programu,
- umožňuje jednoduchšie zálohovanie - stačí skopírovať celý adresár do záložného média.

Nevýhody:
- OBERON Center sa nespúšťa automaticky pri spustení systému Windows, ale je ho nutné spúšťať manuálne (ani úlohy sa preto nespúšťajú automaticky, predovšetkým automatické zálohovanie, sťahovanie kurzového lístka a pod.),
- možná strata alebo poškodenie prenosného média. To je však možné eliminovať umiestnením údajov do cloudu.


Testovacia (beta) verzia OBERON-u

OBERON – Beta (testovacia) verzia

oberon-download-3box-upgrade

 

Verzia: Október/2022
Dátum: 28.10.2022
Súbor: oberon_setup_beta.exe
Veľkosť: 111 MB
Verzia DB:
4.28

Viac informácií o verzii je možné získať v článku Nová verzia – Október/2022.

Čo je beta (testovacia) verzia ?

Beta verzia je testovacia verzia softvéru. V tejto verzii je zapracovaná časť plánovaných požiadaviek a zmien. Verzia je predčasne uvoľnená používateľom s tým, že ešte neobsahuje  zapracované všetky plánované úpravy.

Z tohto dôvodu sa v Beta verzii môžu vyskytnúť chyby, ktoré sa následne opravujú.  Po zapracovaní všetkých plánovaných zmien a odstránení chýb sa softvér presunie do stabilnej verzie.


Staršie verzie OBERON-u

OBERON – December/2016

oberon-download-3box

Verzia: December/2016
Dátum: 30.12.2016
Súbor: oberon_december2016.exe
Veľkosť: 155 MB
Verzia DB:
3.07

Inštalačný balík je poslednou verziou, ktorá obsahuje pôvodný program Mzdy a personalistika (používal sa do 12/2016).