Servisné strediská

Firma EXALOGIC spolupracuje so svojimi zmluvnými partnermi, ktorí tvoria sieť servisných stredísk na celom území Slovenska. Koncovým používateľom systému OBERON poskytujú technickú podporu, servis a odborné poradenstvo. Pomoc poskytnú aj pri prvotnej inštalácii, zaškolení, predaji a nastavení pokladní, prípadne ďalšieho hardvéru, inštalácii sietí a pod.

Vyhľadajte servisné stredisko vo svojom okolí

      Vzťah medzi koncovým používateľom systému OBERON a servisným strediskom možno aj zaregistrovať vyplnením formulára Pridelenie servisného strediska.