Databázové systémy

Systém OBERON umožňuje pracovať vo viacerých databázových systémoch - s viacerými typmi databáz.

Podporované databázové systémy:

  • Microsoft Access - desktopový databázový systém s priamym prístupom k databáze (súbor s príponou MDB alebo ACCDB). Je vhodný pre malé firmy s nízkym počtom záznamov v databáze (rádovo do niekoľko desiatok tisíc záznamov v jednej knihe).
  • MySQL - SQL relačný databázový systém, slobodný a otvorený databázový systém dostupný zdarma (pod správou ORACLE).
  • MariaDB - SQL relačný databázový systém (fork, resp. odnož systému MySQL), slobodný a otvorený databázový systém dostupný zdarma (pod správou pôvodných vývojárov MySQL).
  • Microsoft SQL Server - SQL relačný databázový systém (zdarma vo verzii Express).

 

Pri používaní OBERON-u jednou osobou na jednom počítači (drobný živnostník) je najjednoduchším riešením súborová databáza Microsoft Access. Pri viac ako troch súčasne pracujúcich používateľoch odporúčame SQL server, ktorý môže byť nainštalovaný na niektorej z pracovných staníc. Pri väčšom počte používateľov odporúčame samostatný server.

Prístup k databáze je optimalizovaný aj pre pomalé internetové pripojenia, preto je OBERON možné využiť aj pri umiestnení databázy s údajmi mimo lokálnej počítačovej siete - najčastejšie do dátového centra (tzv. cloud). Túto vlastnosť môžu využiť firmy s väčším počtom pobočiek, keď všetky pobočky pracujú s on-line údajmi. Týmto riešením sa je možné elegantne vyhnúť niekedy pomerne ťažkopádnym exportom a importom údajov.

Súbory databázových systémov je možné získať v sekcii na stiahnutie: https://exalogic.sk/na-stiahnutie/oberon-doplnky/sql-servery/.