Databázové systémy

Systém OBERON umožňuje pracovať vo viacerých databázových systémoch, t. j. s viacerými typmi databáz.

Podporované databázové systémy:

  • Microsoft Access - desktopový databázový systém s priamym prístupom k databáze (súbor s príponou MDB alebo ACCDB). Je vhodný pre malé firmy s nízkym počtom záznamov v databáze (rádovo do niekoľko desiatok tisíc záznamov v jednej knihe).
  • MariaDB - SQL relačný databázový systém (fork, resp. odnož systému MySQL), slobodný a otvorený databázový systém dostupný zdarma (pod správou pôvodných vývojárov MySQL). Pre používateľov OBERON-u je odporúčaným databázovým SQL serverom.
  • MySQL - SQL relačný databázový systém, slobodný a otvorený databázový systém dostupný zdarma (pod správou ORACLE).
  • Microsoft SQL Server - SQL relačný databázový systém (zdarma vo verzii Express).

Ako vybrať správny databázový systém?

Pre používateľov, ktorí budú pracovať na jednom počítači, prípadne majú nízky počet záznamov v jednotlivých knihách (rádovo niekoľko tisíc v jednej evidencii za jeden rok, napr. drobný živnostník), je najjednoduchšie použiť súborovú databázu Microsoft Access, ktorej prednosťou je jednoduchosť inštalácie, ľahká prenosnosť do iného počítača, jednoduché zálohovanie.

Ak bude so systémom OBERON pracovať viac používateľov v sieti, prípadne sa vyžaduje vyššia bezpečnosť uloženia údajov, odporúčame zvoliť niektorý z podporovaných databázových SQL serverov.

Ak používate program OBERON Automation Center, je potrebné mať na zreteli, že umožňuje pracovať len s databázami (firmami) umiestnenými na SQL databázovom serveri (so súborovou databázou Microsoft Access pracovať neumožňuje; v prípade, že ju používate, a chcete používať aj OBERON Automation Center, je možné vykonať jej migráciu na SQL server).

Súbory databázových systémov je možné získať v sekcii Na stiahnutie, OBERON - doplnky, Databázové systémy.