OBERON Automation Center

Systém OBERON pozostáva z viacerých súčastí, z ktorých najdôležitejším je základný spustiteľný program OBERON - Agenda firmy (oberon.exe) obsahujúci všetky evidencie systému. Program OBERON Automation Center  (OAC) je jeho rozšírením a je určený na vykonávanie samostatných automatických úloh na pozadí. V štruktúre systému OBERON nahrádza starší program OBERON Center.

Automatické úlohy je možné definovať v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Automatické úlohy. Tu je k dispozícii aj zoznam všetkých úloh nadefinovaných v danej databáze (firme).

Technické informácie

Program OBERON Automation Center sa skladá z dvoch častí:

  • OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) - ide o službu systému Windows, ktorú je potrebné nakonfigurovať na počítači, ktorý je neustále zapnutý, spravidla sieťovom databázovom serveri.
  • OBERON-Automation-Client.exe (klient) - predstavuje spustiteľný súbor, ktorý sa nachádza v adresári \\OBERON\SHARE\SYSTEM klientskeho počítača. V programe OBERON - Agenda firmy je dostupný z ponuky OBERON, OBERON Automation Center (klient). Umožňuje spravovať službu OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) z klientskeho počítača (napr. keď je potrebné službu pozastaviť, reštartovať a pod.) a vykonávať kontrolu vykonávania automatických úloh.
Automatické zálohovanie nastavené v programe OBERON Center

Odporúčajú sa databázy typu SQL

Aj keď program OBERON Automation Center umožňuje pracovať aj so súborovou databázou Microsoft Access, pri jeho použití odporúčame používať databázu SQL. Viac informácií o podporovaných bezplatných SQL databázových systémoch získate na stránke Databázové systémy.

Výhody OBERON Automation Center

V porovnaní s predchádzajúcim programom OBERON CenterOBERON Automation Center nasledujúce výhody:

  • spravovať, resp. pristupovať k OAC serveru (službe) je možné pomocou programu OBERON Automation Center (klient) z ktoréhokoľvek počítača v sieti,
  • všetky automatické úlohy, ktoré sa majú vykonávať, sa definujú v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Automatické úlohy, čo poskytuje lepší prehľad o všetkých automatických úlohách nadefinovaných pre danú účtovnú jednotku,
  • správy o priebehu vykonávaných úloh sa zapisujú do štandardného Sledovania činností a sú dostupné každému používateľovi z ktoréhokoľvek počítača v sieti (v programe OBERON Center len na danom počítači, kde beží),
  • OAC ako služba systému Windows je dostupná (funkčná) ihneď aj po reštarte počítača (OBERON Center až po prihlásení používateľa do systému Windows).

Ukážky obrazoviek