Hotel Channel Manager

Manažér rezervačných kanálov pre Hotelovú recepciu

Prepojte Hotelovú recepciu s rezervačnými portálmi typu Booking.com a nechajte sledovanie a aktualizovanie obsadenosti na všetkých svojich rezervačných platformách na inteligentný softvér.

Čo je Hotel Channel Manager?

Hotel Channel Manager (manažér rezervačných kanálov) je softvérový nástroj, resp. komunikačné rozhranie (interface), ktorý umožňuje on-line prepojenie modulu Hotelová recepcia so všetkými rezervačnými platformami ubytovacieho zariadenia: od vlastnej webovej stránky, cez webové stránky cestovných kancelárií až po provízne rezervačné portály ubytovania (Booking.com, HRS.com, Hotel.cz, Hotel.de, Hotele.pl, Expedia.com, HotelClub.com, BookYourHotel.org atď.).

On-line prepojenie

On-line prepojenie spočíva v automatickom odosielaní obsadenosti (evidovaných rezervácií a zaevidovaných ubytovaní) a v prijímaní rezervácií ubytovania. Umožňuje tak automaticky aktualizovať tieto údaje na viacerých rezervačných platformách súčasne. V praxi to znamená, že ak si napr. niekto rezervuje izbu vo vašom ubytovacom zariadení prostredníctvom Booking.com, manažér zabezpečí, že sa táto rezervácia automaticky zapíše aj do knihy rezervácií a zobrazí sa v grafickom prehľade izieb v OBERON-e. Podobne, ak recepčná zaeviduje nové ubytovanie v OBERON-e, manažér zabezpečí, že sa táto obsadenosť prenesie aj do všetkých ostatných rezervačných platforiem a potenciálny hosť si už nebude môcť danú izbu zarezervovať.

Okrem toho manažér rezervačných kanálov často poskytuje aj ďalšie služby, ako je práca s rozšírenou cenotvorbou (rôzne akcie, first moment, last minute), prepojenie s porovnávačmi cien typu Trivago atď.

Systém OBERON podporuje prepojenie s týmito manažérmi rezervačných kanálov:

Výhody používania manažéra rezervačných kanálov

  • Aktuálna obsadenosť – obsadenosť ubytovacieho zariadenia je na všetkých rezervačných platformách neustále aktuálna.
  • Časová úspora – nie je potrebné sa prihlasovať do rôznych rezervačných portálov a aktualizovať zmeny obsadenosti, všetky zmeny stačí robiť priamo v OBERON-e.
  • Finančná úspora – za prácu osoby, ktorá by inak tieto údaje musela aktualizovať manuálne.
  • Zvýšenie predaja – možnosť mať napojenie na viacero rezervačných portálov, a tým zvýšiť počet predajných kanálov (viac rezervácií za menej úsilia).
  • Revenue manažment – ušetrený čas je možné venovať výnosovému manažmentu (revenue management).
  • Zníženie rizika prebukovania – minimalizuje sa riziko prebukovania izieb.
  • Odbúranie chybovosti – s automatickou aktualizáciou údajov sa odbúrava chybovosť pri manuálnom zapisovaní údajov.
  • 24/7 – služba je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Spôsob práce manažéra rezervačných kanálov

Ukážky obrazoviek Beds24 a D-EDGE