Hotel Channel Manager

 • Systém OBERON umožňuje veľmi atraktívne prepojenie ubytovacieho a rezervačného systému (PMS) s celým radom rezervačných portálov (Booking.com, Hotels.com, Expedia atď.), a to prostredníctvom tzv. manažéra rezervačných kanálov (Hotel Channel Manager).
 • V systéme OBERON ide o prepojenie modulu Hotelová recepcia a zvoleného jedného alebo viacerých rezervačných portálov. Prepojenie spočíva v automatickom odosielaní obsadenosti a v prijímaní rezervácií ubytovania. Umožňuje tak automaticky aktualizovať tieto údaje na viacerých rezervačných platformách súčasne.

s

V systém OBERON je možné prepojenie s týmito manažérmi rezervačných kanálov:

 
 

Aké výhody prináša používanie manažér rezervačných kanálov?

 • Aktuálna obsadenosť – obsadenosť ubytovacieho zariadenia v rezervačných portáloch je neustále aktuálna.
 • Časová úspora – nie je potrebné sa prihlasovať do rôznych rezervačných portálov a aktualizovať zmeny obsadenosti, všetky zmeny stačí robiť priamo v OBERON-e.
 • Finančná úspora – za prácu osoby, ktorá by inak tieto údaje musela aktualizovať manuálne.
 • Zvýšenie predaja – možnosť mať napojenie na viacero rezervačných portálov, a tým zvýšiť počet predajných kanálov (viac rezervácií za menej úsilia).
 • Revenue manažment – ušetrený čas je možné venovať výnosovému manažmentu (revenue manažmentu).
 • Zníženie rizika prebukovania – minimalizuje sa riziko prebukovania izieb.
 • Odbúranie chybovosti – s automatickou aktualizáciou údajov sa odbúrava chybovosť pri manuálnom zapisovaní údajov.
 • 24/7 – služba je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Spôsob práce manažéra rezervačných kanálov

Rezervačný formulár Beds24.com

 • Bonusom k používaniu manažéra rezervačných kanálov Beds24.com je možnosť BEZPLATNE (v rámci ceny licencie Beds24.com) umiestniť na webovej stránke ubytovacieho zariadenia rezervačný formulár (web booking engine, smart booking engine, on-line booking system atď.).
 • Viac informácií o formulári získate na stránke Rezervačný formulár Beds24.com.

Pomoc s implementáciou Beds24.com

 • Pri implementácii Beds24.com nezostávate sami. Firma EXALOGIC ponúka spoplatnenú pomoc s implementáciou zodpovednej osobe - nastavenie komunikácie medzi OBERON-om a Beds24.com, cenotvorby, prepojenie s rezervačným portálom (Booking.com, Expedia, ...), rezervačný formulár Beds24.com na stránke ubytovacieho zariadenia.
 • Viac informácií o službe získate na stránke Cenník - servisné služby.

Ukážky obrazoviek Beds24.com a D-EDGE