Hotel Channel Manager

Manažér rezervačných kanálov pre Hotelovú recepciu

Prepojte Hotelovú recepciu s rezervačnými portálmi typu Booking.com a nechajte sledovanie a aktualizovanie obsadenosti na všetkých svojich rezervačných platformách na inteligentný softvér.

Čo je Hotel Channel Manager?

Hotel Channel Manager (manažér rezervačných kanálov) je softvérový nástroj, resp. komunikačné rozhranie (interface), ktorý umožňuje on-line prepojenie modulu Hotelová recepcia so všetkými rezervačnými platformami ubytovacieho zariadenia: od vlastnej webovej stránky, cez webové stránky cestovných kancelárií až po provízne rezervačné portály ubytovania (Booking.com, HRS.com, Hotel.cz, Hotel.de, Hotele.pl, Expedia.com, HotelClub.com, BookYourHotel.org atď.).

On-line prepojenie

On-line prepojenie spočíva v automatickom odosielaní obsadenosti (evidovaných rezervácií a zaevidovaných ubytovaní) a v prijímaní rezervácií ubytovania. Umožňuje tak automaticky aktualizovať tieto údaje na viacerých rezervačných platformách súčasne. V praxi to znamená, že ak si napr. niekto rezervuje izbu vo vašom ubytovacom zariadení prostredníctvom Booking.com, manažér rezervačných kanálov zabezpečí, že sa táto rezervácia automaticky zapíše aj do knihy rezervácií a zobrazí sa v grafickom prehľade izieb v OBERON-e. Podobne, ak recepčná zaeviduje nové ubytovanie v OBERON-e, manažér zabezpečí, že sa táto obsadenosť prenesie aj do všetkých ostatných rezervačných platforiem a potenciálny hosť si už nebude môcť danú izbu zarezervovať.

Okrem toho manažér rezervačných kanálov často poskytuje aj ďalšie služby, ako je umiestnenie rezervačného formulára na webovú stránku ubytovacieho zariadenia, práca s rozšírenou cenotvorbou (rôzne akcie, first moment, last minute), prepojenie s porovnávačmi cien typu Trivago atď.

Systém OBERON umožňuje prepojenie s týmito manažérmi rezervačných kanálov:

Spôsob práce manažéra rezervačných kanálov

 • Odosielanie obsadenosti z modulu Hotelová recepcia systému OBERON sa realizuje ihneď pri každej zmene v knihe rezervácií alebo v knihe ubytovaných (pri aktuálne ubytovaných hosťoch). Údaje o obsadenosti sa odošlú do manažéra rezervačných kanálov, ktorý následne tieto údaje odošle do všetkých ostatných rezervačných platforiem (napr. rezervačného portálu Booking.com).
 • Na druhej strane, ak hosť vykoná rezerváciu na ktorejkoľvek rezervačnej platforme (napr. Booking.com), rezervácia sa odošle do manažéra rezervačných kanálov, ktorý ju následne odošle do modulu Hotelová recepcia v OBERON-e, kde sa ihneď zapíše do knihy rezervácií a zobrazí sa v grafickom prehľade izieb.
 • To isté platí aj pri zrušení rezervácie či zmene termínu alebo typu izby. To znamená, že storno alebo zmena sa môže vykonať v ktorejkoľvek rezervačnej platforme (údaje sa zasielajú do manažéra rezervačných kanálov a ten ich zasiela do všetkých ostatných rezervačných platforiem). O každej zmene ste štandardne informovaní e-mailovou, resp. SMS správou.

Výhody používania manažéra rezervačných kanálov

 • Aktuálna obsadenosť – obsadenosť ubytovacieho zariadenia je na všetkých rezervačných platformách neustále aktuálna.
 • Časová úspora – nie je potrebné sa prihlasovať do rôznych rezervačných portálov a aktualizovať zmeny obsadenosti, všetky zmeny stačí robiť priamo v OBERON-e.
 • Finančná úspora – za prácu osoby, ktorá by inak tieto údaje musela aktualizovať manuálne.
 • Zvýšenie predaja – možnosť mať napojenie na viacero rezervačných portálov, a tým zvýšiť počet predajných kanálov (viac rezervácií za menej úsilia).
 • Zníženie rizika prebukovania – minimalizuje sa riziko prebukovania izieb (tzv. overbookingu).
 • Odbúranie chybovosti – s automatickou aktualizáciou údajov sa odbúrava chybovosť pri manuálnom zapisovaní údajov.
 • 24/7 – služba je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni.
 • Revenue manažment – ušetrený čas je možné venovať výnosovému manažmentu (revenue management).

Hotel Channel Manager - prezentácia

Hotelová recepcia - prezentácia

Ukážky obrazoviek Beds24 a D-EDGE