Cenník – služby

Servisné práce

Konzultácie a školenia u zákazníka30 €/hod.
Inštalácia a servisné práce u zákazníka30 €/hod.
Inštalácia aktualizácie OBERON-u (1 počítač)
20 €
Inštalácia SQL servera
ceny v príslušnom formulári
Inštalácia aktualizácie firmvéru eKasa PANDORA (1 fiškálne zariadenie)
70 €
Vzdialená pomoc (nad rámec bežnej podpory)30 €/hod. (7,50 €/15 min.)
Školenie v sídle firmy EXALOGIC (pre nových zákazníkov - maximálne 3 osoby v rozsahu 2 hodín do 3 mesiacov od zakúpenia prvej licencie)zdarma
Školenie v sídle firmy EXALOGIC (pre existujúcich zákazníkov - 1 osobu)30 €/hod.
Pomoc s implementáciou Beds24.com (pomoc s implementáciou zodpovednej osobe - nastavenie komunikácie medzi OBERON-om a Beds24.com, cenotvorba, prepojenie s rezervačným portálom (Booking.com, Expedia...), rezervačný formulár Beds24.com na stránke ubytovacieho zariadenia - v rozsahu max. 3 hodín a obdobia 21 dní od objednania služby (nad 3 hodiny je pomoc spoplatnená bežnou hodinovou sadzbou).300 €
Transformačná šablóna na mieru (štandardné zadanie, napr. XML)
(vytvorenie šablóny a prípadné korekcie do 7 dní od vytvorenia)
od 100 €
Transformačná šablóna na mieru (náročné zadanie, napr. CSV)
(vytvorenie šablóny a prípadné korekcie do 7 dní od vytvorenia)
od 200 €
Korekcia existujúcej transformačnej šablóny50 €
Úprava tlačového výstupu
(dodávateľ programu si vyhradzuje právo posúdiť požiadavku o úpravu tlačového výstupu a rozhodnúť sa, či ju akceptuje, alebo nie)
15 €/15 min.

Cestovné

Okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín30 €
Okres Košice30 €
Ostatné kraje SR (vzdialenosť sa počíta z mesta Ružomberok)0,80 €/km

Cenník je platný od 01.12.2022. Ceny sú uvedené v € vrátane DPH.