Faktúry a licencie – kontaktný formulár

* Objednávka licencie – licenciu je možné objednať len priamo z programu OBERON – Agenda firmy. Presný postup objednania licencie je k dispozícii v Pomocníkovi OBERON. Formulár na tejto stránke je určený na komunikáciu ohľadom požiadaviek na už zakúpenú licenciu alebo na vyžiadanie informácií o licencii.