Faktúry a licencie – kontaktný formulár

* Objednávka licencie - licenciu je možné objednať len priamo z programu OBERON - Agenda firmy. V on-line Pomocníkovi nájdete presný postup objednania licencie. Formulár na tejto stránke je určený na komunikáciu ohľadom požiadaviek na už zakúpenú licenciu alebo na vyžiadanie informácií o licencii.

Účtovná jednotka
Kontaktná osoba