Dokumentácia a podpora

Dokumentácia

Pri používaní systému OBERON nezostávate sami. Ak potrebujete pomôcť s OBERON-om, je pre Vás dostupná dokumentácia k programu, ktorá je dodávaná v elektronickej podobe (témy Pomocníka). Pokiaľ ste potrebné informácie v Pomocníkovi nenašli, môžete využiť centrum podpory (hotline).

Pre servisných technikov a systémových integrátorov

Podpora používateľom

Pracovníci centra poskytovania podpory sú pripravení pomôcť riešiť problémové situácie vždy, keď to budete potrebovať. Naše call-centrum vyrieši veľkú väčšinu problémov užívateľov v krátkom čase, pričom je možné konzultovať daný problém ihneď aj s programátormi.

Súčasťou systému je technológia na poskytovanie pomoci formou "vzdialenej plochy". Poskytovanie podpory pomocou Vzdialenej pomoci je pre užívateľa rýchle a jednoduché - ak má počítač pripojenie na internet, jedným kliknutím sa pripojí na naše call-centrum, kde pracovník podpory vidí jeho pracovnú plochu a ihneď môže začať riešiť daný problém. Takéto riešenie problémov je nielen rýchle, ale aj efektívne, pričom na rozdiel od konkurenčných firiem nie je táto služba spoplatnená.

EXALOGIC v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi tvorí servisnú sieť po celom území Slovenska. Zmluvní partneri zabezpečujú dodávku a servis hardvérových zariadení, inštaláciu systému OBERON a v neposlednom rade poskytujú servis pre registračné pokladnice a fiškálne tlačiarne.

Formulár pre pripojenie ku vzdialenej pomoci

vzdialena-pomoc