☎  Telefonické centrum podpory  (v pracovné dni od 7:30 do 15:30)
Pevná linka044/20 20 20 2
Orange0908/22 33 00, 0915/99 00 77, 0907/83 76 50
O20949/24 49 00

Voľby na ústredni

phone_pad1 - Hotline pre bežné používateľské problémy
2 - Technická podpora a riešenie problémov s pripojenými zariadeniami
3 - Obchodné a fakturačné oddelenie, objednávky licencií
4 - Pripomienky a podnety na vylepšenia

› Núdzová linka - v súrnych prípadoch

Núdzová linka je výhradne určená na pomoc vo výnimočných a nepredvídateľných prípadoch, ktoré neznesú žiadny odklad (napr. nemožnosť obslúžiť zákazníka pri predaji na pokladnici a pod.).

Pracovné dni:15:30 - 22:00
Víkendy a sviatky08:00 - 22:00
Orange0948/06 05 64
› Pobočka Košice

symbol_kosice

Pobočka Košice je zriadená prioritne na poskytovanie špecializovanej technickej podpory vybraným používateľom a podpory našim servisným strediskám v Prešovskom a Košickom kraji. S bežnými používateľskými problémami kontaktujte naše telefonické centrum podpory.

Jozef Masarik

Pracovná doba:07:30 - 15:30
Mobil:0944/35 80 50
E-mail:masarik@exalogic.sk
› Prednostná linka

phone_pad044 / 20 20 20 2 voľba 9 - Prednostná linka je určená len pre volania od našich zmluvných partnerov a technikov zo servisných stredísk.

 

› Pokyny pre volajúcich do centra podpory

Poskytovanie podpory k systému OBERON štandardne nie je spoplatnené. Používateľom, ktorí nemajú zakúpenú licenciu, je však podpora poskytovaná len v  obmedzenom rozsahu. Pre určité špecifické okruhy problémov, ktoré sú určené v obchodných podmienkach, evidujeme ročný počet incidentov a po jeho prekročení je aj používateľom, ktorí majú zakúpenú licenciu, ponúknutá možnosť dokúpenia počtu incidentov. V opačnom prípade je poskytovanie podpory obmedzené.

Ak potrebujete pomôcť s OBERON-om, skúste sa pozrieť najskôr do dokumentácie k programu, ktorá je dodávaná v elektronickej podobe (témy Pomocníka). Pokiaľ ste potrebné informácie v pomocníkovi nenašli,  môžete využiť hotline. Ak voláte na linku podpory, mali by ste sedieť pri svojom počítači a mať nainštalovanú najnovšiu verziu OBERON-u.

Pripravte si odpovede na otázky, napríklad:

 • - Ak problém súvisí so správou na obrazovke, povedzte jej presné znenie.
 • - Popis situácie, ktorá spôsobila vznik problému.
 • - Ako ste sa problém pokúsili riešiť?
 • - Akú verziu systému Windows používate?
 • - Akú jazykovú verziu systému Windows používate?
 • - Akú máte verziu programu OBERON?
 • - Pretrváva problém po reštarte počítača?
 • - Vyskytol sa daný problém už niekedy?
 • - Ak máte problém s tlačou, tlačia iné programy (napr. MS Word, Poznámkový blok)?
 • - Zmenilo sa niečo v poslednom čase v konfigurácii počítača?
 • - Inštalovali ste nejaký nový program?
› Vysvetlivky k telefónnym linkám a tarifám

Linka Hotline je určená pre bežné používateľské problémy, k funkciám programu, legislatívnym zmenám.

Technická podpora je prioritne určená pre riešenie technických problémov, problémov s inštaláciou, databázami, sieťovou prevádzkou programu alebo problémov s pripojenými zariadeniami.

Obchodné oddelenie kontaktujte v prípade, že nie je možné si objednať licenciu elektronicky alebo potrebujete poradiť s cenníkom licencií.

Núdzová linka je určená na pomoc v neodkladných prípadoch, pre nepretržité prevádzky alebo pre situácie, ktoré nebolo možné vyriešiť v bežnom pracovnom čase.

Telefónna linka 044-2020202 dovoľuje ľubovolný počet súbežných hovorov (podľa počtu prítomných operátorov), a teda je pre Vás neustále voľná. Je tarifikovaná ako bežná pevná linka a nie je to ani audiotextové číslo, ani zelená linka.

Telefónne linky mobilných operátorov (Orange a Telefónica) použite v prípade, že je pre Vás výhodnejšie volať na bežné čísla do svojej siete, ale ak na tejto linke už niekto hovorí, linka je vtedy obsadená.

Počet operátorov priebežne prispôsobujeme počtu prichádzajúcich hovorov, napriek tomu sa môže stať, že všetci prítomní operátori sú už obsadení. Ak telefónna ústredňa zistí, že Váš hovor nemá komu prepojiť,  jednoducho ho preruší. V takom prípade počkajte 5 - 10 minút a skúste zavolať znova.

Podpora používateľom
Ak potrebujete pomôcť s OBERON-om, nahliadnite najskôr do dokumentácie k programu, ktorá je dodávaná v elektronickej podobe (témy Pomocníka). Pokiaľ ste potrebné informácie v dokumentácii nenašli, môžete využiť centrum zákazníckej podpory. Viac informácií získate v on-line Pomocníkovi.