Implementačný formulár

Implementačný formulár je určený pre potenciálnych používateľov, ktorí zvažujú zakúpenie a implementáciu systému OBERON. Slúži ako dopytovací formulár (nie objednávkový formulár) na prvotné kontaktovanie firmy EXALOGIC, s.r.o. Pozostáva z dvoch častí, pričom prvá z nich zahŕňa implementáciu systému OBERON a druhá časť sa vzťahuje na školenie.

  • Vyplnením a odoslaním formulára sa k ničomu nezaväzujete. Informácie, ktoré nám v ňom pošlete, vyhodnotíme a navrhneme vám optimálne riešenie.
  • Výpočet časovej dotácie na jednotlivé implementačné kroky a školenie má len orientačný charakter a odráža odhadovanú časovú náročnosť implementácie a školenia. Pri implementácii systému OBERON a školení sa vždy zohľadňuje reálny čas, ktorý odráža skutočný počet hodín strávený pri implementácii, resp. školení v závislosti od individuálnych potrieb konkrétnej účtovnej jednotky.

Implementácia

Účtovná jednotka
Kontaktná osoba
Odvetvie, v ktorom účtovná jednotka pôsobí
Miesto a čas implementácie
Prechod z iného softvéru

0 hod.

Inštalácia

0 hod.


0 hod.

Nastavenia

0 hod.


0 hod.


0 hod.

Moduly systému OBERON

0 hod.


0 hod.


0 hod.0 hod.* Krátke zaškolenie
E-shop, fiškálne moduly a ostatné pripojiteľné zariadenia** Implementácia e-shopu, fiškálnych modulov a ostatných pripojiteľných zariadení sa uskutočňuje externe.


Počet hodín implementácie (spolu)

0 hod.


Školenie

Školenie k systému OBERON

0 hod.


0 hod.


0 hod.
Počet hodín školenia (spolu)

0 hod.