Inštalácia SQL servera

  • Táto služba predstavuje jednorazovú inštaláciu SQL servera špecializovaným pracovníkom na databázové prostredia. Realizuje sa spravidla prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky.
  • Služba zahŕňa najmä: samotnú inštaláciu a nastavenie SQL servera, nastavenie zálohovania, vyplnenie Protokolu o implementácii systému OBERON (technické údaje), jeho odovzdanie zodpovednej osobe a archiváciu vo firme EXALOGIC.
  • Cena za službu sa stanovuje v závislosti od počtu klientskych počítačov a rozsahu úkonov spojených s inštaláciou - sadzby za jednotlivé úkony sú špecifikované na príslušných miestach formulára.

Postup realizácie služby:

  1. Vyplnenie a odoslanie tohto formulára (Inštalácia SQL servera).
  2. Zaslanie výzvy na úhradu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby.
  3. Úhrada poplatku za službu.
  4. Samotná inštalácia SQL servera.
Polia označné symbolom * sú povinné.

(sadzba 60 € s DPH)

(sadzba 15 € s DPH/1 klientsky počítač)

(sadzba 20 € s DPH)

(príplatok 100 € s DPH + cestovné 0,6 € s DPH/km)