eKasa PANDORA

Komplexné pokladničné riešenie

Podpora prehľadových, denných a intervalových uzávierok, expresná tlač pokladničných dokladov a celý rad ďalších atraktívnych vlastností.

Hardvérová pokladnica aj pokladničný softvér od firmy EXALOGIC

Prevádzky s vysokou kadenciou predaja

Kapacita chráneného dátového úložiska až 26 GB (1,6 mil. dokladov, t. j. napr. 15 rokov pri 300 dokladoch/deň)

Expresná tlač pokladničných dokladov

Začiatok tlače pokladničného dokladu po prvej sekunde

Plnohodnotné zdieľanie pokladnice

Tlač pokladničných dokladov z viacerých počítačov na jednej fiškálnej tlačiarni

Všetky typy uzávierok

Podpora všetkých typov uzávierok - dennej, prehľadovej aj intervalovej

Kumulované obraty podľa typov platieb

Tlač kumulovaných obratov v dennej uzávierke podľa stavu na serveri finančnej správy v členení podľa typov platieb

Prípadné budúce aktualizácie pokladničného programu eKasa klient zdarma

Sieť zmluvných partnerov

Objednávka, inštalácia a podpora pomocou širokej siete servisných stredísk po celom území Slovenska

Podpora platidiel (typov platieb)
Tlač obratov pokladnice (typy platieb)
Tlač kumulatívnych obratov podľa stavu na serveri FS SR (typy platieb)
Priebežná uzávierka
Denná uzávierka
Intervalová uzávierka
Evidencia zostatku tržby
Tlač nedaňových dokladov
Tlač kópie posledného dokladu
Tlač kópie staršieho dokladu
Plnohodnotné zdieľanie (tlač z viacerých počítačov)
Tlač textov na doklade

Ponúkame komplexné pokladničné riešenie od jedného výrobcu - firmy EXALOGIC:

  • pokladničný program eKasa klient (PPEKK) + chránené dátové úložisko (CHDÚ),
  • kvalitná tlačiareň pokladničných dokladov EPSON TM-T20II,
  • pokladničný softvér - modul Pokladnica OBERON.