Platobné POS terminály

Účtovná jednotka (firma) môže mať bankový účet v ktorejkoľvek banke na Slovensku. Táto skutočnosť nemá vplyv na výšku transakčných poplatkov. Platobné terminály sú prepojené s medzinárodným zúčtovacím centrom, ktoré finančné prostriedky za predané tovary a zrealizované služby preposiela na účet účtovnej jednotky. Niektoré banky na Slovensku ponúkajú svoje vlastné bankové terminály, ktoré majú rozdielny komunikačný protokol a systémom OBERON nie sú podporované. V tomto prípade použite niektorý z nižšie uvedených platobných terminálov.

Výrobca: Verifone - Spôsob pripojenia: TCP/IP, GPRS/3G
Výrobca: Ingenico - Spôsob pripojenia: TCP/IP, GPRS/3G
Výrobca: Global Payments - Spôsob pripojenia: WiFi