Internetové obchody

On-linové aj off-linové e-shopové riešenia

Získajte prehľad o e-shopových platformách podporovaných v systéme OBERON a rozhodnite sa pre on-line alebo off-line internetový obchod, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

On-line internetové obchody (s priamym pripojením)

Pri tomto type implementácie systém OBERON komunikuje s internetovým obchodom priamo v užšej väzbe prostredníctvom natívneho formátu pre daný e-shop, univerzálneho rozhrania eShop Universal Interface, webových služieb alebo rozhrania API (bez alebo s konkrétnym ovládačom internetového obchodu), bez potreby relatívne ťažkopádnych exportov/importov údajov. Prepojenie je z tohto dôvodu rýchlejšie, robustnejšie a menej poruchové ako pri off-line prepojení (pozri nižšie) a umožňuje implementáciu všetkých potrebných funkcií a možností.

Podporované on-line internetové obchody:

Ako jediné e-shopové riešenie, on-line internetový obchod PrestaShop je v systéme OBERON podporovaný priamo (natívne). Z tohto dôvodu predstavuje pre používateľov OBERON-u odporúčanú e-shopovú platformu. Prepojenie s PrestaShopom štandardne umožňuje export skladových kariet vrátane obrázkov, export predajných cien, aktuálnych množstiev (i z viacerých skladov), parametrov, variantov (farby, veľkosti...) a kategórií skladových kariet. Ďalej je to, samozrejme, import objednávok a aktualizácia stavov objednávok. Špecialitou je podpora tzv. rozšírenej cenotvorby (akciové letáky, zľavy podľa kategórií zákazníkov, podľa výšky obratu atď.).

E-shopová platforma implementovaná do systému OBERON prostredníctvom API rozhrania ako on-line internetový obchod. Tento spôsob komunikácie umožňuje pridávať alebo modifikovať aj funkcionality šité na mieru podľa požiadaviek prevádzkovateľa internetového obchodu.

Stabilná a rýchla e-shopová platforma implementovaná ako on-line internetový obchod. So systémom OBERON komunikuje cez rozhranie API pomocou ovládača, ktorý slúži na import prijatých objednávok z internetového obchodu do OBERON-u.

E-shopové riešenie vytvorené na základe inštalácie pluginu WooCommerce do WordPressu a prepojené so systémom OBERON na základe pluginu WooCommerce OBERON Connector. Jednosmerne z WooCommerce e-shopu do OBERON-u sa exportujú údaje o zákazníkoch a objednávkach. Opačným smerom sa importujú údaje o produktoch a kategóriách. Správa objednávok prebieha na strane OBERON-u.

E-shopové riešenie vytvorené na základe inštalácie pluginu WooCommerce do WordPressu a prepojené so systémom OBERON na základe pluginu OBERON Connector. Rozsah synchronizácie: synchronizácia objednávok, skladových zásob, cien, automatické vytvorenie výdajky ku faktúre,  automatické založenie skladovej karty z objednávky.

 

Off-line internetové obchody (export/import údajov)

Veľmi atraktívnou vlastnosťou OBERON-u je, že nie je viazaný na konkrétny internetový obchod, ale vďaka automatickým exportom/importom súborov vo formáte XML (prípadne CSV) je ho možné prepojiť s akýmkoľvek e-shopom. V porovnaní s on-line internetovými obchodmi s priamym prístupom výhodou tohto riešenia  je jednoduchšia a rýchlejšia implementácia ešte nepodporovaného internetového obchodu, nevýhodou zas menšia schopnosť nájsť v prípade problémov chybu v komunikácii a overiť korektnosť daného exportu alebo importu údajov.

Podporované off-line internetové obchody:

 V systéme OBERON predvolený (základný) XML/CSV formát na výmenu údajov určený na prepojenie OBERON-u s externými e-shopovými riešeniami (príkladom je nasledujúci e-shop UNIobchod).

Off-line internetový obchod prepojený s OBERON-om na báze predvoleného (základného) XML formátu na export údajov. Ide o produkt slovenskej firmy WEBY GROUP, s.r.o., ktorá ponúka niekoľko verzií e-shopu s možnosťou vyskladať si internetový obchod aj na mieru.

Off-line internetový obchod, ktorý je so systémom OBERON prepojený na báze XML komunikácie s použitím transformačnej šablóny určenej na import vydaných faktúr z internetového obchodu do OBERON-u.

Off-line internetový obchod, pri ktorom prepojenie so systémom OBERON funguje na základe XML komunikácie s použitím tranformačnej šablóny určenej na manuálny import prijatých objednávok z internetového obchodu do OBERON-u.

Ukážky nastavenia internetového obchodu