Internetové obchody

On-linové aj off-linové e-shopové riešenia

Získajte prehľad o e-shopových platformách podporovaných v systéme OBERON a rozhodnite sa pre on-line alebo off-line internetový obchod, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

On-line internetové obchody (s priamym pripojením)

Pri tomto type implementácie systém OBERON komunikuje s internetovým obchodom priamo v užšej väzbe prostredníctvom natívneho formátu pre daný e-shop alebo rozhrania API (prípadne s konkrétnym ovládačom internetového obchodu) bez potreby relatívne ťažkopádnych exportov/importov údajov. Prepojenie je z tohto dôvodu rýchlejšie, robustnejšie a menej poruchové ako pri off-line prepojení (pozri nižšie) a umožňuje implementáciu všetkých potrebných funkcií a možností.

Podporované on-line internetové obchody:

Ako jediné e-shopové riešenie, on-line internetový obchod PrestaShop je v systéme OBERON podporovaný priamo (natívne). Z tohto dôvodu predstavuje pre používateľov OBERON-u odporúčanú e-shopovú platformu. Prepojenie s PrestaShopom štandardne umožňuje export skladových kariet vrátane obrázkov, export predajných cien, aktuálnych množstiev (i z viacerých skladov), parametrov, variantov (farby, veľkosti...) a kategórií skladových kariet. Ďalej je to, samozrejme, import objednávok a aktualizácia stavov objednávok. Špecialitou je podpora tzv. rozšírenej cenotvorby (akciové letáky, zľavy podľa kategórií zákazníkov, podľa výšky obratu atď.).

Firma EXALOGIC sa rozhodla priamo (natívne) podporovať internetový obchod PrestaShop, ktorý je pre používateľov OBERON-u odporúčaným e-shopovým riešením. O implementácii ďalších e-shopových platforiem v rozsahu, v akom je podporovaný PrestaShop, momentálne neuvažuje. Rozhodla sa tak predovšetkým z dôvodu obmedzených programátorských kapacít. Samotná implementácia internetového obchodu je totiž len prvým krokom, za ktorým nevyhnutne nasleduje tak údržba celého prepojenia, ako aj podpora zákazníkom pri jeho implementácii a následnej prevádzke. Keďže jedna e-shopová platforma dokáže plne vyťažiť aj jedného programátora, implementácia a s ňou spojená údržba a podpora ďalších e-shopových riešení nie je z časových dôvodov možná.

Stabilná a rýchla e-shopová platforma implementovaná ako on-line internetový obchod. So systémom OBERON komunikuje cez rozhranie API pomocou ovládača, ktorý slúži na import prijatých objednávok z internetového obchodu do OBERON-u.

 

Off-line internetové obchody (export/import údajov)

Veľmi atraktívnou vlastnosťou OBERON-u je, že nie je viazaný na konkrétny internetový obchod, ale vďaka automatickým exportom/importom súborov vo formáte XML (prípadne CSV) je ho možné prepojiť s akýmkoľvek e-shopom. V porovnaní s on-line internetovými obchodmi s priamym prístupom výhodou tohto riešenia  je jednoduchšia a rýchlejšia implementácia ešte nepodporovaného internetového obchodu, nevýhodou zas menšia schopnosť nájsť v prípade problémov chybu v komunikácii a overiť korektnosť daného exportu alebo importu údajov.

Podporované off-line internetové obchody:

 V systéme OBERON predvolený (základný) XML/CSV formát na export údajov určený na prepojenie OBERON-u s externými e-shopovými riešeniami (príkladom je nasledujúci e-shop UNIobchod).

Off-line internetový obchod prepojený s OBERON-om na báze predvoleného (základného) XML formátu na export údajov. Ide o produkt slovenskej firmy WEBY GROUP, s.r.o., ktorá ponúka niekoľko verzií e-shopu s možnosťou vyskladať si internetový obchod aj na mieru.

Off-line internetový obchod, ktorý je so systémom OBERON prepojený na báze XML komunikácie s použitím transformačnej šablóny určenej na import vydaných faktúr z internetového obchodu do OBERON-u.

Off-line internetový obchod, pri ktorom prepojenie so systémom OBERON funguje na základe XML komunikácie s použitím tranformačnej šablóny určenej na manuálny import prijatých objednávok z internetového obchodu do OBERON-u.

Ukážky nastavenia internetového obchodu