Internetové obchody

Systém OBERON umožňuje vytvoriť prepojenie s viacerými internetovými obchodmi. Odporúčanou e-shopovou platformou je však priamo (natívne) podporovaný on-line internetový obchod PrestaShop.

Prepojenie s PrestaShopom štandardne umožňuje export skladových kariet vrátane obrázkov, export predajných cien, aktuálnych množstiev (i z viacerých skladov), parametrov, variantov (farby, veľkosti...) a kategórií skladových kariet. Ďalej je to, samozrejme, import objednávok a aktualizácia stavov objednávok. Špecialitou je podpora tzv. rozšírenej cenotvorby (akciové letáky, zľavy podľa kategórií zákazníkov, podľa výšky obratu atď.).

Pre priame (natívne) prepojenie s OBERON-om odporúčaný internetový obchod so širokými možnosťami exportu a importu vrátane vybraných cien rozšírenej cenotvorby. Vďaka bezplatne distribuovanému systému s otvoreným kódom (open source) s množstvom predvolených šablón a modulov nájde uplatnenie v ktoromkoľvek druhu podnikania.

 

Pre používateľov, ktorým nevyhovuje open source riešenie e-shopu Prestashop, môže byť vhodným riešením internetový obchod v systéme UNIobchod. Ide o produkt slovenskej firmy Webygroup, ktorá ponúka niekoľko verzií e-shopu s možnosťou vyskladať si internetový obchod aj na mieru.

 

Veľmi atraktívnou vlastnosťou OBERON-u je, že nie je viazaný na konkrétny internetový obchod, ale vďaka automatickým exportom/importom súborov vo formáte XML je ho možné prepojiť s akýmkoľvek e-shopom. Príkladom je predchádzajúce e-shopové riešenie UNIobchod, ale aj ďalšie podporované internetové obchody ako Shoptet a BiznisWeb.

 

Istou špecialitou vymykajúcou sa segmentu internetových obchodov je objednávkový systém firmy Creative Solution. Ide o mobilné riešenie, ktoré umožňuje vytvoriť objednávku v mobilnom zariadení priamo v teréne a vzápätí ju odoslať do skladového systému OBERON. V mobilnom zariadení je dostupný tak aktuálny stav produktov v sklade, ako aj prehľad o záväzkoch zákazníka, pre ktorého sa objednávka vytvára.

 

Firma EXALOGIC sa rozhodla priamo (natívne) podporovať internetový obchod PrestaShop, ktorý je pre používateľov OBERON-u odporúčaným e-shopovým riešením. O implementácii ďalších e-shopových platforiem v rozsahu, v akom je podporovaný PrestaShop, momentálne neuvažuje. Rozhodla sa tak predovšetkým z dôvodu obmedzených programátorských kapacít. Samotná implementácia internetového obchodu je totiž len prvým krokom, za ktorým nevyhnutne nasleduje tak údržba celého prepojenia, ako aj podpora zákazníkom pri jeho implementácii a následnej prevádzke. Keďže jedna e-shopová platforma dokáže plne vyťažiť aj jedného programátora, implementácia a s ňou spojená údržba a podpora ďalších e-shopových riešení nie je z časových dôvodov možná.

Ukážky nastavenia internetového obchodu