Licenčná politika

Softvérové produkty firmy EXALOGIC môžete získať bez akejkoľvek prvotnej investície. Stačí získať inštalačné súbory produktov a môžete začať pracovať. Bez zakúpenia licencie je softvér plne funkčný po dobu 15 dní po objednaní licencie. Po uplynutí tejto doby, počas ktorej nedôjde k úhrade licencie bude však počet zápisov v niektorých evidenciách obmedzený. Zakúpením licencie sa zrušia obmedzenia v počte zápisov podľa Vašej potreby. Vzhľadom na to, že licencia sa zakupuje na každé účtovné obdobie (kalendárny rok) samostatne, nazývame ju ročná licencia.

Výhody ročných licencií:

 • Žiadna prvotná investícia.
 • Minimálne riziko nesprávnej investície.
 • Netreba odpisovať nehmotný majetok.
 • Inštalačné súbory ostrej verzie je možné získať ihneď a zadarmo.
 • Možnosť odskúšania funkčnosti programov, možnosť používania neznehodnotených tlačových výstupov, pripájanie registračných pokladníc, vytváranie neobmedzeného počtu na sebe nezávislých firiem atď.
 • Aj bez licencie môžete softvér používať úplne zdarma - aj v tomto prípade máte zabezpečený súlad s legislatívou a v prípade potreby zabezpečený servis, prístup k novým verziám, linku podpory atď.

Čo je licencia?

 • Licenciou nazývame predaj práv dodávateľa programov ďalším užívateľom na používanie softvérových produktov podľa obchodných podmienok dodávateľa. Ak sa softvér používa bez spoplatnených (licencovaných) funkcií, hovoríme o používaní softvéru bez licencie. Používanie softvéru bez licencie nie je v rozpore s obchodnými podmienkami dodávateľa, niektoré funkcie programov však nie sú prístupné alebo je obmedzený počet zápisov v niektorých evidenciách.
 • Platnosť licencie sa vzťahuje na jedno vybrané účtovné obdobie. Účtovným obdobím je zvyčajne kalendárny rok. Bez ohľadu na systémové dátumy počítačov je možné v programoch pracovať s ľubovoľnými účtovnými obdobiami. Preto platnosť licencie nie je časovo obmedzená.
  Príklad:
  Zakúpením licencie na rok 2019 získa používateľ právo pracovať s týmto obdobím bez ohľadu na obdobie, kedy to bude robiť. Platnosť licencie neskončí 31.12.2019, ale pracovať v účtovnom období 2019 môže neobmedzene aj naďalej.