Licenčná politika

Systém OBERON je možné začať používať bez akejkoľvek prvotnej investície. Stačí získať inštalačné súbory (sekcia Na stiahnutie), vykonať inštaláciu a následne je možné hneď začať pracovať. Inštalačný súbor OBERON-u je v tomto prípade jeho bezplatnou demo verziou, v ktorej však môžu byť niektoré funkcie programov neprístupné alebo je obmedzený počet zápisov v niektorých evidenciách (pozri nižšie časť OBERON bez licencie).

 • OBERON umožňuje jednou inštaláciou spracovávať agendu pre neobmedzený počet firiem, a to aj bez zakúpenia licencie (s obmedzením počtu zápisov v niektorých evidenciách, prípadne niektorých funkcií).
 • Po realizácii objednávky je systém OBERON plne funkčný počas 15 dní od objednania licencie. Ak po uplynutí tohto času nedôjde k úhrade poplatku za licenciu, vybrané funkcie a počet zápisov v niektorých evidenciách sa znovu automaticky obmedzia. Zakúpením a aktivovaním licencie sa obmedzenia zrušia - so softvérom bude možné pracovať plnohodnotne.
 • Vzhľadom na to, že sa licencia zakupuje na každé účtovné obdobie (spravidla kalendárny rok) samostatne, nazývame ju ročná licencia. Dôležité je hlavne to, že v prvom roku ani v ďalších rokoch používania softvéru sa už neplatia žiadne ďalšie poplatky. Softvér je teda možné získať s nulovými počiatočnými nákladmi len za cenu ročného poplatku.
 • V zakúpenej licencii je zahrnutá aj základná pomoc a podpora. Ďalšie služby poskytované k softvéru sú spoplatnené podľa osobitného cenníka (Cenník – služby).

Výhody ročných licencií

 • Žiadna prvotná investícia.
 • Minimálne riziko nesprávnej investície.
 • Nie je potrebné odpisovať nehmotný majetok.
 • Inštalačné súbory ostrej verzie je možné získať ihneď a zadarmo.
 • Možnosť riadneho odskúšania programov.
 • Voľný prístup k novým verziám.
 • Telefonická podpora v cene.

Čo je licencia?

 • Licenciou nazývame predaj práv na používanie softvérového produktu OBERON podľa obchodných podmienok dodávateľa. Ak sa softvér používa bez spoplatnených (licencovaných) funkcií, hovoríme o používaní softvéru bez licencie. Používanie softvéru bez licencie nie je v rozpore s obchodnými podmienkami dodávateľa, niektoré funkcie programov však nie sú prístupné alebo je obmedzený počet zápisov v niektorých evidenciách.
 • Platnosť licencie sa vzťahuje na jedno vybrané účtovné obdobie. Účtovným obdobím je zvyčajne kalendárny rok. V systéme OBERON je možné pracovať s ľubovoľnými účtovnými obdobiami, a to bez ohľadu na systémové dátumy počítačov. Platnosť licencie preto nie je časovo obmedzená.

Príklad: Zakúpením licencie na rok 2023 získa používateľ právo pracovať s týmto obdobím bez ohľadu na čas, v ktorom tak bude robiť. Platnosť licencie neskončí 31.12.2023, ale pracovať v účtovnom období 2023 bude možné neobmedzene aj naďalej.

OBERON bez licencie

Bez zakúpenej licencie je možné v systéme OBERON vytvoriť:

 • 100 záznamov v peňažnom/účtovnom denníku,
 • 1 000 vydaných faktúr,
 • 100 skladových kariet a pohybov,
 • 100 prečítaných PLU z registračných pokladníc,
 • 100 pokladničných dokladov,
 • 2 pokladničné doklady/deň,
 • 3 generované pracovné plány za mesiac,
 • 3 spracované príchody a odchody za mesiac,
 • 3 spracované mzdy za rok,
 • 10 zápisov v knihe rezervácií/ubytovania,
 • 10 záznamov v CRM,
 • 10 záznamov reklamácií a servisu,
 • 10 záznamov v registratúrnom denníku.

Viac informácií získate na stránke Porovnanie typov licencií.