☎  Telefonické centrum podpory
Centrum podpory (počas pracovnej doby):
044 202 0 202


Voľby na ústredni:

1 - Hotline pre bežné používateľské problémy
2 - Technická podpora pre problémy technického charakteru
3 - Obchodné a fakturačné oddelenie, licencie
4 - Špecializovaná podpora

V prípade, že ste zvolili niektorú z volieb a na príslušnom oddelení nie je voľný žiadny operátor, telefónna ústredňa váš hovor preruší. Počkajte, prosím, chvíľu a zavolajte znovu.

Núdzová linka (po pracovnej dobe, víkendy a sviatky):
0915 99 00 77


Núdzová linka 0915 99 00 77 (Orange) je výhradne určená na pomoc mimo času pracovnej doby, t. j. po 15:30 hod., a počas víkendov a sviatkov. Aj v tomto čase použite núdzovú linku len vo výnimočných a vopred nepredvídateľných prípadoch, ktoré neznesú žiadny odklad. Ide predovšetkým o problémy spojené s celodennou alebo nepretržitou prevádzkou, kde je potrebné obslúžiť zákazníka (napr. hotely, reštaurácie, bary), prípadne tam, kde chod prevádzky závisí od funkčnosti systému OBERON.

Pracovné dni
07:30 - 15:3015:30 - 22:0022:00 - 07:30
Centrum podpory
Núdzová linka
Núdzová linka
044 202 0 2020915 99 00 770915 99 00 77
V cene licencieV cene licencie1,00 € s DPH/min.

 

Víkendy a sviatky
07:30 - 22:0022:00 - 07:30
Núdzová linkaNúdzová linka
0915 99 00 770915 99 00 77
V cene licencie1,00 € s DPH/min.
› Obchodné oddelenie - stránkové dni
Obchodné oddelenie:
044 202 0 202, voľba 3


Obchodné oddelenie môžete kontaktovať telefonicky počas stránkových dní a hodín uvedených v nasledujúcich tabuľkách. Požiadavky zaslané na e-mailovú adresu obchod@exalogic.sk sa vybavujú priebežne aj mimo stránkových dní.

1. december - 30. apríl
PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
07:30 - 15:30
07:30 - 15:3007:30 - 15:3007:30 - 15:3007:30 - 15:30--

 

1. máj - 30. november
PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
07:30 - 15:30
-07:30 - 15:30-07:30 - 15:30--
› Pobočka Košice

symbol_kosice

Pobočka Košice bola zriadená prioritne na poskytovanie špecializovanej technickej podpory vybraným používateľom a podpory našim servisným strediskám v Prešovskom a Košickom kraji. S bežnými používateľskými problémami kontaktujte naše telefonické centrum podpory.

Jozef Masarik

Pracovné dni07:30 - 15:30
Mobil0944 35 80 50
E-mailmasarik@exalogic.sk

› Pokyny pre volajúcich do centra podpory

K systému OBERON sa poskytuje základná pomoc a podpora, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie. Výnimkou je súbor služieb vrátane riešenia osobitných problémov, za ktoré si dodávateľ programu účtuje poplatky podľa osobitného cenníka.

Keď potrebujete pomôcť s OBERON-om, dodržte nasledujúci postup:

 1. Po výskyte problému v OBERON-e sa vždy uistite, že máte nainštalovanú jeho najnovšiu verziu. Problém, na ktorý ste narazili, už totiž mohli medzitým nahlásiť iní používatelia a mohla byť vydaná opravená verzia programu.
 2. Ak je to možné, poraďte sa s kolegami vo vašej firme, s vaším nadriadeným, vedúcim prevádzky a pod. Na základné zoznámenie sa s produktom vám môžu poslúžiť aj spracované prezentácie a videonávody, ktoré sú k dispozícii na stránke www.exalogic.sk.
 3. Nahliadnite do Pomocníka k systému OBERON, či v ňom obsiahnuté informácie nepostačujú na vyriešenie problému. Pomocník je súčasťou inštalácie (pri práci s programom ho vyvoláte stlačením klávesu F1, pričom sa zobrazí téma podľa toho, kde sa v programe práve nachádzate) a je dostupný aj na webovej stránke dodávateľa programu. Samozrejmou súčasťou Pomocníka je register kľúčových slov s možnosťou vyhľadávania.
 4. Ak ste potrebné informácie nenašli v Pomocníkovi, využite linku podpory. V tom prípade by ste mali sedieť pri svojom počítači s nainštalovanou najnovšou verziou OBERON-u.


Pred kontaktovaním centra podpory majte pripravené odpovede na nasledujúce otázky:

 • Aké je IČO firmy, na ktorú bola zakúpená licencia OBERON-u?
 • Aká je vaša pozícia v tejto firme, resp. v akom ste k nej vzťahu?
 • Ak problém súvisí so správou na obrazovke, aké je jej presné znenie?
 • Aká situácia spôsobila vznik problému?
 • Pokúsili ste sa problém riešiť? Ak áno, ako?
 • Akú verziu systému Windows používate?
 • Akú jazykovú verziu systému Windows používate?
 • Akú máte nainštalovanú verziu systému OBERON?
 • Aký typ fiškálneho zariadenia používate?
 • Pretrváva problém po reštarte počítača?
 • Vyskytol sa daný problém už niekedy v minulosti?
 • Ak máte problém s tlačou, tlačia iné programy (napr. MS Word, Poznámkový blok)?
 • Zmenilo sa niečo v poslednom čase v konfigurácii počítača?
 • Inštalovali ste nejaký nový program?


Fiškálne a iné pripojiteľné zariadenia

Otázky súvisiace s hardvérom používaným so systémom OBERON je nutné smerovať na zmluvného partnera, ktorý vám dané zariadenie dodal. Mnohé z týchto hardvérových zariadení vyžadujú autorizovaný servis a zásah priamo na mieste používania, čo dokážu zabezpečiť len partnerské firmy.

K problémom výlučne na strane fiškálnych zariadení iných výrobcov firma EXALOGIC podporu neposkytuje. Ak sa pri otvorení Pokladnice OBERON zobrazí hlásenie Chyba pri otváraní registračnej pokladnice. Pri vytvorení komunikácie s fiškálnym zariadením došlo k problému. Skontrolujte káblové pripojenie fiškálneho zariadenia, prípadne overte, či je fiškálne zariadenie správne nastavené, je zrejmé, že problém je vo fiškálnom zariadení. Vtedy je potrebné kontaktovať dodávateľa pokladničného riešenia.

GDPR

Legislatíva v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) General Data Protection Regulation, známa pod skratkou GDPR, sa dotýka aj poskytovania podpory k systému OBERON, a to formou vzdialenej pomoci (prostredníctvom technológie Vzdialená pomoc, resp. softvéru Team Viewer). V súlade s nariadením od 25. mája 2018 používatelia OBERON-u môžu túto službu využívať už len na základe vopred uzatvorenej písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (používateľ žiadajúci podporu) a sprostredkovateľom (firma EXALOGIC, s.r.o.). Písomnú zmluvu sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní uzavrieť, resp. jej náležitosti obsiahnuť do inej zmluvy ešte pred začatím spracúvania osobných údajov, najneskôr však v deň začatia spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom. V prípade, že podporu k systému OBERON formou vzdialenej pomoci nechcete využívať, uzatvorenie písomnej zmluvy nie je potrebné. Viac informácií nájdete na stránke O vzdialenej pomoci.

Náročnejšie technické problémy

V prípade zložitejších technických problémov, najmä v súvislosti s SQL serverom, je nutné mať k dispozícii Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje). Ten je potrebné vyžiadať po úspešnej implementácii systému OBERON od servisného technika, ktorý implementáciu vykonal. Protokol slúži na evidenciu technických údajov (údaje o účtovnej jednotke, SQL serveri, fiškálnych zariadeniach (registračných pokladniciach), resp. iných zariadeniach (skeneroch, váhach, platobných termináloch atď.). Protokol má byť v zapečatenej obálke uložený na bezpečnom a dostupnom mieste v prevádzke tak, aby bol vždy k dispozícii zodpovednej osobe. Pri akejkoľvek zmene údajov je nutné tieto údaje v protokole bezodkladne aktualizovať.

› Vysvetlivky k telefónnym linkám a tarifám

Linka Hotline je určená na riešenie bežných používateľských problémov týkajúcich sa funkcií programu, legislatívnych zmien a pod.

Technická podpora je prioritne určená na riešenie technických problémov, problémov s inštaláciou, databázami, sieťovou prevádzkou programu alebo problémov s pripojiteľnými zariadeniami.

Obchodné oddelenie kontaktujte v prípade, že nie je možné objednanie licencie elektronicky alebo potrebujete poradiť ohľadom cenníka licencií.

Núdzová linka je výhradne určená na pomoc mimo času pracovnej doby, t. j. po 15:30 hod., a cez víkendy a sviatky. Aj v tomto čase použite núdzovú linku len vo výnimočných a vopred nepredvídateľných prípadoch, ktoré neznesú žiadny odklad. Ide predovšetkým o problémy spojené s celodennou alebo nepretržitou prevádzkou, kde je potrebné obslúžiť zákazníka (napr. hotely, reštaurácie, bary), prípadne tam, kde chod prevádzky závisí od funkčnosti systému OBERON.

Telefónna linka 044 202 0 202 dovoľuje ľubovolný počet súbežných hovorov (podľa počtu prítomných operátorov), a teda je neustále dostupná. Je tarifikovaná ako bežná pevná linka a nie je to ani audiotextové číslo, ani zelená linka.

Počet operátorov priebežne prispôsobujeme počtu prichádzajúcich hovorov. Napriek tomu sa môže stať, že všetci prítomní operátori sú už obsadení. Ak telefónna ústredňa zistí, že váš hovor nemá komu prepojiť,  jednoducho ho preruší. V takom prípade počkajte 5 - 10 minút a skúste zavolať znova.