Kampaň „Odporuč a ušetri!“

Ak ste používateľom systému OBERON, máte jedinečnú príležitosť výrazne ušetriť za svoju najbližšie zakúpenú licenciu, resp. multilicenciu, alebo ju získať aj úplne zadarmo!

Aké sú hlavné benefity kampane?

 • Každý účastník kampane, ktorý odporučí OBERON (ďalej aj „odporúčajúci používateľ“) jednému známemu (ďalej aj „nový používateľ“) a ten si naň zakúpi licenciu, resp. multilicenciu, získa zľavu vo výške 50% zo svojej najbližšie zakúpenej licencie, resp. multilicencie, maximálne však do výšky sumy za licenciu, resp. multilicenciu nového používateľa.
 • Ak odporúčajúci používateľ odporučí OBERON dvom známym a tí si naň zakúpia licenciu, resp. multilicenciu, odporúčajúci používateľ získa zľavu vo výške 100% zo svojej najbližšie zakúpenej licencie, resp. multilicencie, maximálne však do výšky súčtu súm za licencie, resp. multilicencie nových používateľov.

Miesto a čas kampane

Kampaň prebieha na území celej Slovenskej republiky v období od 10. 7. 2017 do odvolania.

Účasť v kampani

Účastníkom kampane sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je používateľom OBERON-u evidovaným spoločnosťou EXALOGIC, s.r.o., a má aktuálne zakúpenú licenciu, resp. multilicenciu na systém OBERON, od zakúpenia ktorej neuplynulo viac ako 18 mesiacov.

Získa nejakú odmenu aj môj známy, ktorému som OBERON odporučil?

Odmenu na začiatok od nás váš známy, žiaľ, nedostane. Ak ale v čase trvania kampane odporučí OBERON ďalším známym, získa, rovnako ako vy, príslušnú zľavu na svoju najbližšie zakúpenú licenciu, resp. multilicenciu.

Spôsob nahlasovania nových používateľov

Odporúčajúci používateľ nového používateľa nahlasuje vyplnením tohto registračného formulára.

Najlepší je príklad

 1. a) Pani Eva sa rozhodne zakúpiť svoju ďalšiu licenciu za 70 eur. Odporučí OBERON jednému známemu, ktorý si zakúpi licenciu napr. za 130 eur. Pani Eva získa zľavu 50% (35 eur), tzn. že za svoju ďalšiu licenciu nezaplatí 70 eur, ale len 35 eur (70 – 35 = 35).
  b) Ak však odporučí OBERON aj druhému známemu, ktorý si zakúpi licenciu napr. za 70 eur, dostane zľavu 100%. Namiesto 70 eur tak nezaplatí nič a svoju ďalšiu licenciu na systém OBERON získa zadarmo.
 2. a) Pán Oliver sa rozhodne zakúpiť svoju ďalšiu licenciu za 160 eur. Odporučí OBERON jednému známemu, ktorý si zakúpi licenciu napr. za 70 eur. Pán Oliver v tomto prípade nezíska zľavu plných 50% (80 eur), ale jeho zľava bude maximálne do výšky ceny licencie jeho známeho, t. j. 70 eur. Za svoju licenciu tak po zľave zaplatí 90 eur (160 – 70 = 90).
  b) Ak p. Oliver odporučí OBERON aj druhému známemu, ktorý si zakúpi licenciu napr. za 140 eur, za druhého známeho dostane zľavu plných 50% (80 eur). Spolu sa mu preto z ceny jeho ďalšej licencie odpočíta 150 eur (70 + 80 = 150). Namiesto 160 eur tak za svoju ďalšiu licenciu po zľave zaplatí 10 eur.
 3. a) Slečna Natália sa rozhodne zakúpiť svoju ďalšiu multilicenciu za 250 eur. Odporučí OBERON jednému známemu, ktorý si zakúpi licenciu napr. za 110 eur. Slečna Natália získa zľavu 50% (125 eur), tzn. že za svoju ďalšiu multilicenciu nezaplatí 250 eur, ale len 125 eur (250 – 125 = 125).
  b) Ak však odporučí OBERON aj druhému známemu, ktorý si zakúpi licenciu napr. za 130 eur, dostane zľavu 100%. Namiesto 250 eur tak nezaplatí nič a svoju ďalšiu multilicenciu na systém OBERON získa zadarmo.
 4. a) Pán Patrik sa rozhodne zakúpiť svoju ďalšiu multilicenciu za 250 eur. Odporučí OBERON jednému známemu, ktorý si zakúpi licenciu napr. za 70 eur. Pán Patrik v tomto prípade nezíska zľavu plných 50% (125 eur), ale jeho zľava bude maximálne do výšky ceny licencie jeho známeho, t. j. 70 eur. Za svoju multilicenciu tak po zľave zaplatí 180 eur (250 – 70 = 180).
  b) Ak však pán Patrik odporučí OBERON aj druhému známemu, ktorý si zakúpi licenciu napr. za 80 eur, za druhého známeho takisto nezíska zľavu plných 50% (125 eur), ale jeho zľava bude maximálne do výšky ceny licencie druhého známeho, t. j. 80 eur. Spolu sa mu preto z ceny jeho ďalšej multilicencie odpočíta 150 eur (70 + 80 = 150). Namiesto 250 eur tak za svoju ďalšiu multilicenciu po zľave zaplatí 100 eur.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Podmienky marketingovej kampane Oporuč a ušetri