Dokumentácia a podpora

Dokumentácia

 • Pri používaní systému OBERON nezostávate sami. Na pomoc pri práci s OBERON-nom slúži podrobná elektronická dokumentácia dostupná zdarma - Pomocník OBERON
 • Pomocník je súčasťou systému (pri práci ho vyvoláte stlačením klávesu F1, pričom sa zobrazí téma podľa toho, kde v systéme práve ste) a je dostupný aj na internetovej stránke firmy EXALOGIC.

Doplnkový materiál

 • Okrem Pomocníka OBERON ako štandardnej dokumentácie k nášmu produktu je pre používateľov OBERON-u k dispozícii aj doplnkový materiál - ku každému modulu systému OBERON existuje spracovaná jedna, prípadne viac prehľadných prezentácií. Informácie k nášmu produktu je možno nájsť aj na stránkach programu OBERON - Agenda firmy a jeho jednotlivých modulov, či v sekciách Propagačné videá, Videonávody a Referencie.

Formuláre

 • Ak ste hľadané informácie v dokumentácii a doplnkovom materiáli nenašli, odporúčame vyplnenie a odoslanie niektorého z formulárov na našej webovej stránke. Ich výhodou je, že sú priebežne prideľované na spracovanie tým pracovníkom, ktorí sú zodpovední za príslušnú časť programu, a odpoveď na vašu otázku dostanete priamo do svojej e-mailovej schránky – spolu s prípadnými odkazmi na doplňujúce informácie v Pomocníkovi OBERON.

Servisné strediská

 • Firma EXALOGIG spolupracuje so svojimi zmluvnými partnermi, ktorí tvoria sieť servisných stredísk na celom území Slovenska. Koncovým používateľom systému OBERON poskytujú technickú podporu, servis a odborné poradenstvo a radi vám pomôžu aj pri prvotnej inštalácii, zaškolení, predaji a nastavení pokladní, prípadne ďalšieho hardvéru, inštalácii sietí a pod.
 • Otázky súvisiace s hardvérom používaným so systémom OBERON je nutné smerovať na zmluvného partnera, ktorý vám dané zariadenie dodal. Týka sa to najmä otázok ohľadom funkčnosti eKasa zariadení, bonovacích tlačiarní, rôznych snímačov čiarových kódov, čítačiek dokladov, skenerov a pod. Mnohé z týchto hardvérových zariadení vyžadujú autorizovaný servis a zásah priamo na mieste používania, čo dokážu zabezpečiť len partnerské firmy.
 • Zoznam servisných stredísk s kontaktnými údajmi a možnosťou vyhľadávania na mape je k dispozícii na stránke Servisné strediská.

Podpora používateľom

 • K systému OBERON sa poskytuje základná pomoc a podpora, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie. Naše telefonické centrum podpory vyrieši veľkú väčšinu problémov používateľov v krátkom čase, pričom v odôvodnených prípadoch je možné konzultovať problém aj s programátormi.
 • Viac informácií k podpore používateľom vrátane kontaktov získate v Pokynoch pre volajúcich do centra podpory.

Vzdialená pomoc

 • Súčasťou podpory používateľom je aj technológia na poskytovanie pomoci formou tzv. vzdialenej plochy. Poskytovanie podpory pomocou vzdialenej pomoci je pre užívateľa rýchle a jednoduché - ak má počítač pripojenie na internet, jedným kliknutím sa pripojí do nášho centra podpory, kde pracovník podpory vidí jeho pracovnú plochu a ihneď môže začať riešiť daný problém.
 • Takéto riešenie problémov je nielen rýchle, ale aj efektívne, pričom na rozdiel od konkurenčných firiem nie je táto služba spoplatnená.
 • Viac informácií nájdete na stránke O vzdialenej pomoci.

vzdialena-pomoc

Pre servisných technikov a systémových integrátorov