Dokumentácia a podpora

Dokumentácia

  • Pri používaní systému OBERON nezostávate sami. Na pomoc pri práci s OBERON-nom slúži podrobná elektronická dokumentácia dostupná zdarma - Pomocník OBERON
  • Pomocník je súčasťou systému (pri práci ho vyvoláte stlačením klávesu F1, pričom sa zobrazí téma podľa toho, kde v systéme práve ste) a je dostupný aj na internetovej stránke firmy EXALOGIC.

Doplnkový materiál

  • Okrem Pomocníka OBERON ako základnej dokumentácie k nášmu produktu je pre používateľov OBERON-u k dispozícii aj doplnkový materiál - ku každému modulu systému OBERON existuje spracovaná jedna, prípadne viac prehľadných prezentácií. Informácie k nášmu produktu je možno nájsť aj na stránkach programu OBERON - Agenda firmy a jeho jednotlivých modulov, či v sekciách Propagačné videá, Videonávody a Referencie.

Podpora používateľom

  • K systému OBERON sa poskytuje základná pomoc a podpora, ktorá je štandardne zahrnutá v cene licencie. Naše telefonické centrum podpory vyrieši veľkú väčšinu problémov používateľov v krátkom čase, pričom v odôvodnených prípadoch je možné konzultovať problém aj s programátormi.
  • Viac informácií k podpore používateľom vrátane kontaktov získate v Pokynoch pre volajúcich do centra podpory.

Vzdialená pomoc

  • Súčasťou podpory používateľom je aj technológia na poskytovanie pomoci formou tzv. "vzdialenej plochy". Poskytovanie podpory pomocou vzdialenej pomoci je pre užívateľa rýchle a jednoduché - ak má počítač pripojenie na internet, jedným kliknutím sa pripojí do nášho centra podpory, kde pracovník podpory vidí jeho pracovnú plochu a ihneď môže začať riešiť daný problém.
  • Takéto riešenie problémov je nielen rýchle, ale aj efektívne, pričom na rozdiel od konkurenčných firiem nie je táto služba spoplatnená.
  • Viac informácií nájdete na stránke O vzdialenej pomoci.

 

vzdialena-pomoc

Servisné strediská

  • Firma EXALOGIG spolupracuje so svojimi zmluvnými partnermi, ktorí tvoria sieť servisných stredísk na celom území Slovenska. Koncovým používateľom systému OBERON poskytujú technickú podporu, servis a odborné poradenstvo a radi vám pomôžu aj pri prvotnej inštalácii, zaškolení, predaji a nastavení pokladní, prípadne ďalšieho hardvéru, inštalácii sietí a pod.
  • Zoznam servisných stredísk s kontaktnými údajmi a možnosťou vyhľadávania na mape je k dispozícii na stránke Servisné strediská.

Pre servisných technikov a systémových integrátorov