Internetový obchod GRANDUS

GRANDUS predstavuje stabilnú a rýchlu e-shopovú platformu implementovanú do systému OBERON prostredníctvom API rozhrania ako on-line internetový obchod.

Prepojenie s OBERON-om

Internetový obchod GRANDUS so systémom OBERON komunikuje cez rozhranie API pomocou ovládača, ktorý slúži na import prijatých objednávok z internetového obchodu do OBERON-u. Ovládač (eShopGrandus.dll) je dostupný vo forme doplnku v programe OBERON - Agenda firmy, ponuk Servis, Správca doplnkov, oddiel Ovládače. Po prvotnej inštalácii ovládača je potrebné v programe OBERON Center, oddiel Internetový obchod, nadefinovať on-line pripojenie k internetovému obchodu.

Implementácia e-shopu

Na zriadenie internetového obchodu GRANDUS kontaktujte tvorcu e-shopu e-mailom alebo telefonicky.

Podpora a cena

Ovládač (eShopGrandus.dll) vo forme doplnku je zahrnutý v cene licencie OBERON. V prípade inštalácie, nastavenia a správy internetového obchodu jeho tvorcom sú uvedené, prípadne aj ďalšie služby vrátane podpory spoplatnené podľa jeho cenníka. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

For Best Clients, s.r.o.
Tel.: +421 904 313 492
E-mail: sales@forbestclients.com
www.grandus.sk