DATIVERY

DATIVERY predstavuje webovú integračnú platformu, ktorá umožňuje integráciu aplikácií na úrovni používateľského rozhrania. Okrem veľkého množstva iných aplikácií umožňuje prepojenie aj so systémom OBERON. Zoznam integračných scenárov s OBERON-om je dostupný na tejto webovej stránke. Jednotlivé prepojenia sa realizujú postupne, o aktuálnom stave prepojení sa informujte u dodávateľa služby.

Prepojenie s OBERON-om

Služba DATIVERY so systémom OBERON komunikuje prostredníctvom všeobecného programového rozhrania OBERON API. Sťahovanie údajov do OBERON-u prebieha na základe automatickej úlohy WebServices API - OBERON 2G, na jej vykonávanie slúži program OBERON Automation Center. Na nastavenie komunikácie so službou DATIVERY je potrebné nainštalovať počítačovú aplikáciu Dativery Agent, v ktorej sa zadáva IP adresa servera (počítača), na ktorom beží OBERON Automation Center, a komunikačný port.


Implementácia služby

Na implementáciu služby DATIVERY kontaktujte dodávateľa e-mailom alebo telefonicky.

Podpora a cena

Produkt je spoplatnený podľa cenníka dodávateľa. Podporu k produktu zabezpečuje jeho dodávateľ. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

Dativery s.r.o.
Olešná 51
338 24 Němčovice
Česká republika

Tel.: +420 377 477 415
E-mail: obchod@dativery.com
https://www.dativery.com/cs/