DATIVERY

DATIVERY predstavuje platformu, ktorá umožňuje import bankových výpisov z bánk, úhrad zásielok z prepravných spoločností, úhrad platieb z platobných brán a pod. do OBERON-u, konkrétne do evidencie Spracovanie bankových výpisov v ponuke Účtovníctvo. Zoznam aplikácií (bánk, prepravných spoločností, platobných brán...) prepojených s OBERON-om spolu s jednotlivými integračnými scenármi je dostupný na tejto webovej stránke. Náhľad aplikácii prepojených s OBERON-om k dátumu spracovania webovej stránky je aj na obrázku nižšie.

Prepojenie s OBERON-om

Na nastavenie komunikácie so službou DATIVERY je potrebné nainštalovať počítačovú aplikáciu Dativery Agent, ktorá sťahuje údaje zo servera DATIVERY. Stiahnuté údaje sa zapisujú do OBERON-u prostredníctvom rozhrania OBERN WebServices API, ktoré vytvára automatická úloha WebServices API - OBERON 2G. Postup prepojenia je dostupný v Pomocníkovi OBERON.

Informácie platné k 09/2023


Implementácia služby

Na implementáciu služby DATIVERY kontaktujte dodávateľa e-mailom alebo telefonicky.

Podpora a cena

Na strane OBERON-u je funkcia prepojenia s DATIVERY bezplatná. Na strane DATIVERY je používanie služby spoplatnené podľa cenníka dodávateľa služby. Podporu k produktu zabezpečuje jeho dodávateľ. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

Dativery s.r.o.
Olešná 51
338 24 Němčovice
Česká republika

Tel.: +420 377 477 415
E-mail: obchod@dativery.com
www.dativery.com/cs

DATIVERY – ukážky obrazoviek