Zásuvné moduly pre WordPress

WordPress je open source softvér určený na tvorbu webových stránok, blogov a aplikácií. Prostredníctvom zásuvných modulov (pluginov) je možné jeho funkcie ďalej rozširovať. Firma EXALOGIC vyvinula dva zásuvné moduly pre túto CMS (Content Management System) platformu, ktoré sú určené pre používateľov modulu Hotelová recepcia:

Bezplatná inštalácia zásuvného modulu (pluginu) OBERON - Hotel Reservation priamo do systému WordPress je jedným zo spôsobov implementácie rezervačného formulára ubytovania do webovej stránky ubytovacieho zariadenia. Rezervačný formulár, ktorý zásuvný modul obsahuje, umožňuje hosťom rezervovať si ubytovanie priamo a bezplatne z webovej stránky ubytovacieho zariadenia. Zásuvný modul sa pripája on-line k databáze ubytovacieho zariadenia pomocou webových služieb OBERON.

Pomocou ďalšej bezplatnej inštalácie zásuvného modulu (pluginu) OBERON - WP Add-in priamo do systému WordPress je možné implementovať súbor rôznych modulov komunikujúcich so systémom OBERON pomocou webových služieb. Momentálne zahŕňa jeden zo spôsobov implementácie hotel on-line check-in formulára do webovej stránky ubytovacieho zariadenia. Formulár umožňuje elektronickú registráciu hosťa ešte pred jeho príchodom do ubytovacieho zariadenia (pre-check in) alebo bezprostredne po jeho príchode do ubytovacieho zariadenia a prevzatí izby (rýchly check-in).