FinStat

FinStat predstavuje webový portál, ktorý na jednom mieste sústreďuje finančné údaje o slovenských firmách. Základný objem informácií a funkcií poskytuje zadarmo. Pre tých, ktorí potrebujú s dátami pracovať profesionálne, ponúka platené balíky.

K plateným informáciám FinStatu je možné pristupovať aj priamo z OBERON-u, a to pomocou funkcií Vyhľadanie obchodného partnera podľa názvu alebo IČO a On-line informácie o tržbách, zisku a nedoplatkoch.

Prepojenie s OBERON-om

Aby mohli používatelia OBERON-u pristupovať k informáciám FinStatu priamo z programu, je potrebné, aby si zakúpili niektorý z ponúkaných platených balíkov, získali prihlasovacie údaje (API kľúče) a zadali ich do OBERON-u (v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírené).

Implementácia služby

Na zakúpenie jedného z platených balíkov a získanie prihlasovacích údajov kontaktujte dodávateľa telefonicky, e-mailom alebo odoslaním kontaktného formulára.

Informácie o cenách platné k 10/2023


Podpora a cena

Na strane OBERON-u je funkcia prepojenia so službou FinStat bezplatná. Na strane FinStatu je používanie služby spoplatnené podľa cenníka dodávateľa služby. Podporu k produktu zabezpečuje jeho dodávateľ. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

FinStat, s. r. o.
P.O.Box 20
820 04 Bratislava

Tel.: +421 903 531 533
E-mail: info@finstat.sk
https://finstat.sk/