EuroSMS

Spoločnosť EuroSMS s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového portálu www.eurosms.com (SMS centrum, brána) poskytuje služby posielania/príjmu SMS a Viber správ z webového rozhrania, prípadne formou automatizácie pripojením zákazníckych systémov prostredníctvom SMS API na zabezpečenom protokole https. Pre banky, poisťovne a agregátorov je k dispozícii SMPP. 

Prepojenie s OBERON-om

Do systému OBERON je služba zasielania SMS správ integrovaná na základe rozhrania SMS API.

Odosielanie SMS správ z OBERON-u

V systéme OBERON je možné vytvárať SMS správy buď manuálne, alebo automaticky - v rámci hromadného odosielania správ, resp. automatických notifikácií. Všetky vytvorené správy sa evidujú v knihe SMS správy. V knihe je možné napr. v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Kniha zároveň umožňuje manuálne vytvárať SMS správy, ktoré sa vo zvolenom čase odošlú príjemcom. Manuálne vytvoriť SMS správu je možné aj pomocou osobitného Sprievodcu Zaslanie SMS, ktorý je dostupný z viacerých miest v programe po stlačení tlačidla Možnosti - Zaslať SMS. Na hromadné odosielanie SMS správ, resp. automatické SMS notifikácie sa používa osobitná automatická úloha Posielanie SMS správ cez www.eurosms.sk, ktorá umožňuje automaticky zasielať vytvorené SMS a zároveň spätne overovať, či a kedy bola daná SMS správa doručená.
Na rozdiel od e-mailovej komunikácie, v prípade SMS správ ide, samozrejme, len o zasielanie krátkych textových správ bez obrázkov a príloh.

SMS správy je možné posielať:

  • v rámci firmy - pripomenutie stretnutia, úlohy, po vykonaní uzávierky tržby v Pokladnici OBERON atď.,
  • mimo firmy - pripomenutie pracovného stretnutia, informovanie obchodného partnera o faktúre po dátume splatnosti, o presiahnutí kredit limitu, o novinkách, o znížení predajných cien, upozornenie na akciu, leták, informovanie o nových službách atď.

SMS správy je možné posielať napr. z nasledujúcich miest programu:

  • ponuka Firma, Obchodní partneri, tlačidlo Možnosti - Zaslať SMS,
  • ponuka Fakturácia, Kniha pohľadávok, tlačidlo Možnosti - Zaslať SMS - upomienku,
  • ponuka CRM, Úlohy a udalosti, pripomenutie úlohy alebo udalosti formou SMS správy.

Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra.

Postup nastavenia zasielania SMS správ

Postup nastavenia automatického zasielania SMS správ v systéme OBERON je dostupný v téme Pomocníka SMS správy.

Zriadenie služby

Nevyhnutným predpokladom možnosti odosielania SMS správ v systéme OBERON je registrácia na webovej stránke www.eurosms.sk. Po úspešnej registrácii získate prihlasovacie údaje a integračné údaje. Na zriadenie služby kontaktujte poskytovateľa služby e-mailom alebo telefonicky, prípadne vyplňte objednávací formulár na webovej stránke dodávateľa.

Informácie o cenách platné k 04/2022

Podpora a cena

Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa služby. Cena za jednu SMS je však nižšia ako pri posielaním správ v rámci štandardných mobilných sietí a posielanie správ priamo z OBERON-u je komfortnejšie ako ich posielanie z mobilných zariadení. Viac informácií o službe vrátane cenníka získate na webovej stránke dodávateľa.

Podporu k službe zabezpečuje jej poskytovateľ. Firma EXALOGIC poskytuje bezplatnú základnú pomoc a podporu pri technických problémoch súvisiacich so systémom OBERON.

EuroSMS s.r.o.
Račianska 96
831 02 Bratislava

Tel.: +421 2 207 17 407
Mobil: +421 911 455 585
E-mail: info@eurosms.com
www.eurosms.sk