Správca doplnkov

Medzi atraktívne vlastnosti systému OBERON patrí možnosť rozšíriť ho o vlastnosti a funkcie, ktoré nie sú súčasťou štandardnej inštalácie. Doplnky môžu pochádzať tak od dodávateľa systému OBERON, ako aj od externých dodávateľov. Najčastejšie ide o grafické štýly tlačových výstupov, súbory prekladu do iného jazyka, prípadne transformačné šablóny na výmenu údajov medzi inými podnikovými systémami pomocou XML komunikácie. Správca doplnkov umožňuje jednoduchým a prehľadným spôsobom vyhľadanie dostupných doplnkov a ich automatizovanú inštaláciu do systému OBERON. Doplnky sú umiestnené v serveri dodávateľa programu. Z tohto dôvodu je na využívanie správcu doplnkov nutné mať počítač pripojený do siete internet.

spravcadoplnkov_basic2

Najzaujímavejšie doplnky

 • Doplnkové grafické štýly faktúr a ďalších dokladových tlačových výstupov (dodacie listy, výdajky, objednávky)
 • Jazykové súbory na preklad tlačových výstupov alebo programu
 • Transformačná šablóna na import údajov z XML (faktúr) z účtovného softvéru MoneyS3, MoneyS4, MoneyS5 (Cígler software)
 • Transformačná šablóna na import údajov z XML (faktúr) z účtovného softvéru Pohoda (Stormware)
 • Transformačná šablóna na XML komunikáciu s typom súboru ISDOC (Superfaktúra)
 • Transformačná šablóna EDITEL (export pohľadávok), NEXTIS (import príjemok)
 • Šablóna na komunikáciu s PlanDECampagne
 • Transformačná šablóna na komunikáciu s BarIS (Kaso Technologies)
 • Transformačné šablóny na import údajov (faktúr) zo súborov CSV
 • Import rôznych údajov (skladové karty, obchodní partneri, úlohy a udalosti) zo súboru Microsoft Excel
 • Transformačná šablóna na export údajov z knihy pohľadávok do elektronického podacieho hárku Slovenskej pošty
 • Doplnok na synchronizáciu (prepojenie) OBERON-u s Google Kalendárom
 • Ovládače na komunikáciu s internetovým obchodom PrestaShop