Cenník – zariadenia

Zariadenia

eKasa PANDORA

Zariadenie eKasa PANDORA - pokladničný program eKasa klient (PPEKK) + chránené dátové úložisko (CHDÚ) s kvalitnou tlačiarňou pokladničných dokladov EPSON TM-T20II. Cena zariadenia s tlačiarňou: 320- € s DPH Dostupnosť: na sklade
 

eKasa PANDORA (PPEKK + CHDÚ)

Zariadenie eKasa PANDORA - pokladničný program eKasa klient (PPEKK) + chránené dátové úložisko (CHDÚ) bez tlačiarne pokladničných dokladov.

Cena zariadenia bez tlačiarne: 180,- € s DPH

Dostupnosť: na sklade

 

Tlačiareň EPSON TM-T20II

Samostatná tlačiareň pokladničných dokladov (bez eKasy).

Cena tlačiarne: 140,- € s DPH

Dostupnosť: na sklade

 

Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S

Cena dochádzkového terminálu: 200,- € s DPH (v cene 5 ks RFID kľúčov) Cena RFID kľúča: 1,- € s DPH Dostupnosť: na sklade
 

Čítačka dokladov XTIOT XTZ62E

Cena čítačky dokladov: 200,- € s DPH

Dostupnosť: na sklade

 

Čítačka dokladov Access OCR315e

Cena čítačky dokladov: 490,- € s DPH

Dostupnosť: na sklade

 

Drôtový snímač čiarových kódov (vrátane QR kódov)

Cena snímača: 60,- € s DPH
Cena stojana: 15,- € s DPH

Dostupnosť: na sklade

 

Bezdrôtový snímač čiarových kódov (vrátane QR kódov)

Cena snímača vrátane dokovacej stanice: 140,- € s DPH

Dostupnosť: na sklade

 

ASTON S1 terminál

Cena mobilného terminálu vrátane dokovacej stanice: 490,- € s DPH Dostupnosť: na sklade
 

Zákaznícky displej OBERON

Cena displeja: 90,- € s DPH

Dostupnosť: na sklade

 

EXALOGIC ECI-20

Cena snímača: 50,- € s DPH
Cena RFID kľúča: 1,- € s DPH

Dostupnosť: na sklade

 

EXALOGIC ECI-125

Cena snímača: 50,- € s DPH
Cena RFID kľúča: 1,- € s DPH

Dostupnosť: na sklade

 

Zariadenia uvedené v tomto cenníku sú určené na predaj výhradne používateľom OBERON-u. Objednávku je možné vykonať iba pokiaľ máte pridelené IČO (objednávky bez IČO nebudú akceptované).

Cenník je platný od 01.03.2019. Platba za tovar je možná len prevodom na účet. K cene tovaru sa účtuje poštovné a balné. Tovar sa odosiela až po jeho uhradení a prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

Reklamačné podmienky

Zodpovednosť za poruchy výrobku je potrebné uplatniť u predávajúceho. Dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov, pričom táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci rozhodne o vybavení reklamácie do 30 dní od doručenia tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, pričom súčasťou musí byť tovar, kópia faktúry a popis chyby. O výsledku reklamácie predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu.

V prípade reklamácie zakúpeného výrobku použite Reklamačný formulár.