UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u Apríl/2024

Dňa 15.04.2024 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Apríl/2024. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2024.

Účtovníctvo

  • Zálohové faktúry – bol upravený tlačový výstup faktúry, v ktorej bola zúčtovaná faktúra na zálohu. Pribudla ďalšia rekapitulácia súm, v ktorej sú uvedené faktúry na zálohu.
  • Zaúčtovanie faktúry – bolo vylepšené zaúčtovanie konečnej faktúry, v ktorej bola zúčtovaná faktúra na zálohu.
  • Peňažný denník – bolo vylepšené zaúčtovanie priebežných položiek. Po uložení prvého zápisu príjmu do priebežnej položky (prípadne výdaja) bude používateľ vyzvaný na výber pokladne alebo bankového účtu na vytvorenie druhého zápisu.

Fakturácia

  • Zaslanie faktúry e-mailom – bolo vylepšené zaslanie zbernej faktúry e-mailom, kde sa okrem PDF faktúry do e-mailu vložia aj všetky výdajky (ako PDF prílohy), ktoré zberná faktúra obsahuje. Viac informácií získate v téme Vytvorenie zbernej faktúry.
  • Tlačový výstup faktúry – bola upravená rekapitulácia súm dokladu, kde sa ušetrili tri riadky tlačového výstupu (na jednu stranu A4 vojde viac riadkov).

Mzdy a dochádzka

  • Mesačná uzávierka – povolenie generovania prevodných príkazov so zníženými odvodmi pre potravinárov na ďalšie schválené obdobie (do 06/2024).
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – oprava problému pri exporte druhej časti rodného čísla do tlačiva.
  • Zrážky – oprava zrážky zo mzdy zamestnanca na dôchodkové sporenie (2. pilier).
  • Dochádzka – nový typ prechodu Len evidovať prechod. Je to len evidenčný typ prechodu, ktorý nemá vplyv na spracovanie dochádzky. De facto neslúži na evidenciu dochádzky, ale na evidenciu prístupu v určitých špecifických prevádzkach, napr. nutnosť evidovať osoby, ktoré vstúpili do daného priestoru (výroba potravín, zbraní a pod.). Viac informácií získate v téme Typy prechodov.

ASTON – mobilný skladník

  • Obrázky – optimalizácia práce s obrázkami pri komunikácii s OBERON Automation Center (OAC). Problém s rýchlosťou komunikácie sa prejavoval najmä pri veľkom počte skladových kariet (niekoľko desiatok tisíc) a databáze umiestnenej v cloude.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB