Účtujte bločky s ľahkosťou a úsmevom

Už niekoľko rokov majú používatelia OBERON-u pri účtovaní pokladničných dokladov (bločkov) k dispozícii skvelého pomocníka – mobilnú aplikáciu QeeR skener. Namiesto veľakrát ťažkopádneho manuálneho „nahadzovania“ bločkov umožňuje účtovať pokladničné doklady v peňažnom, resp. účtovnom denníku v module Účtovníctvo s úplnou ľahkosťou – rýchlym a jednoduchým nasnímaním QR kódu, ktorý sa nachádza na každom doklade zaevidovanom v systéme eKasa. Tí účtovníci, ktorí si mali možnosť aplikáciu vyskúšať, sú z práce s ňou nadšení.

Z tohto dôvodu vám dávame túto bezplatnú aplikáciu znovu do pozornosti. Okrem toho, že ju môžete získať úplne zadarmo, nemusíte si kupovať ani žiadne ďalšie zariadenie. Na účtovanie môžete jednoducho použiť svoj smartfón.

Automatické účtovanie

Pomocou mobilnej aplikácie QeeR skener od firmy EXALOGIC (prípadne každého ručného snímača čiarových kódov s podporou QR kódov) je možné v peňažnom, resp. účtovnom denníku v module Účtovníctvo automaticky účtovať pokladničné doklady (bločky) zo systému eKasa. Stačí jednoducho nasnímať QR kód na pokladničnom doklade a OBERON následne stiahne údaje dokladu z internetu a zaeviduje ich do peňažného/účtovného denníka.

Ako to funguje?

Každý vystavený pokladničný doklad obsahuje čiarový QR kód. Po jeho nasnímaní OBERON automaticky v systéme eKasa finančnej správy vyhľadá daný doklad, údaje z neho stiahne a zaeviduje do peňažného/účtovného denníka. Vo formulári účtovania sa automaticky nastaví:

 • dátum vyhotovenia dokladu,
 • obchodný partner,
 • suma dokladu aj s rozpisom DPH,
 • do poľa Doplňujúci text sa zapíše relevantná položka.

Aplikácia QeeR skener

 • Mobilná aplikácia QeeR skener je vlastne softvérovým snímačom QR kódov vyvinutým firmou EXALOGIC. Je určená pre mobilné zariadenia s operačnými systémami Android a iOS. K OBERON-u sa pripája prostredníctvom siete WiFi.
 • Aplikáciu je možné využiť predovšetkým na skenovanie QR kódov na pokladničných dokladoch v systéme eKasa na ich zápis do peňažného/účtovného denníka.
 • Výhodou mobilnej aplikácie oproti ručnému snímaču je, že umožňuje nasnímať viac dokladov naraz a tie je potom možné postupne účtovať.
 • V prípade účtovania pre viaceré firmy je potrebné zariadenie (snímač čiarových kódov s podporou QR kódov alebo QR skener) pridať do každej firmy zvlášť.

Ako zaúčtovať pokladničný doklad?

 1. V prvom kroku je potrebné vykonať inštaláciu aplikácie QeeR skener tak v OBERON-e, ako aj v mobilnom zariadení. Všetky potrebné informácie k inštalácii aplikácie získate v téme QeeR skener – inštalácia.
 2. Pred začatím účtovania zoraďte pokladničné doklady (bločky) podľa typu, napr. nákup PHL, nákup materiálu, opravy a udržiavanie, cestovné náklady atď.
 3. V programe OBERON – Agenda firmy zvoľte ponuku Účtovníctvo a otvorte peňažný, resp. účtovný denník.
 4. V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu QeeR skener. V hlavnej ponuke vyberte možnosť Skener.
 5. Stlačte tlačidlo Skenovať. Zobrazí sa rámček, do ktorého zamerajte QR kód pokladničného dokladu. Postupne nasnímajte ďalšie doklady rovnakého typu (napr. nákup PHL).
 6. Po nasnímaní dokladov v mobilnej aplikácii vyberte doklad, ktorý chcete poslať do OBERON-u a stlačte tlačidlo Odoslať. V prípade, že nechcete doklady odosielať manuálne, v ponuke aplikácie Nastavenia začiarknite možnosť Bloček odoslať ihneď po nasnímaní.
 7. Aplikácia nasnímaný doklad odošle do peňažného, resp. účtovného denníka, v ktorom sa automaticky otvorí formulár Zápis v peňažnom denníku, resp. formulár Zápis v účtovnom denníku, do ktorého sa automaticky zapíšu odoslané údaje. Vo formulári nastavte predkontáciu podľa typu pokladničných dokladov, ktoré práve účtujete (napr. nákup PHL). Predkontáciu použitú pri účtovaní prvého dokladu program automaticky doplní aj pri účtovaní nasledujúceho dokladu.
 8. Alternatívne môžete použiť ručný snímač čiarových kódov s podporou QR kódov. Pri snímaní čiarového kódu je potrebné zamerať snímač zariadenia na kód a stlačiť tlačidlo. Vzápätí sa údaje z kódu načítajú do OBERON-u.

Snímače čiarových kódov

Na prácu s aplikáciou je možné použiť akékoľvek mobilné zariadenie s operačným systémom Android alebo iOS. V prípade, že na účtovanie pokladničných dokladov uprednostňujete ručný snímač čiarových kódov, firma EXALOGIC implementovala do  systému OBERON drôtový aj bezdrôtový snímač čiarových kódov (vrátane QR kódov). Oba typy zariadení si môžete teraz zakúpiť aj v našom e-shope EXALOGIC.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie získate na stránke QeeR skener alebo snímače čiarových kódov, v Pomocníku OBERON a v nasledujúcom videu:

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB