LUKUL – automatické triedenie položiek

Aplikácia LUKUL – nielen mobilný čašník, ktorú sme si predstavili v jednom z predchádzajúcich článkov, od svojho uvedenia neustále rastie v obľube u používateľov OBERON-u, ktorí prevádzkujú reštauračné zariadenia. Jedným z dôvodov je množstvo praktických funkcií, ktorými sa vyznačuje. Tie zahŕňajú aj tzv. automatické triedenie položiek eMenu po pridaní na otvorený účet. Čo táto funkcia znamená, ako sa používa a aký prínos môže znamenať pre používateľov aplikácie – odpoveď na tieto i ďalšie otázky vám prinášame v nasledujúcom krátkom prehľade.

O čo ide?

Funkcia automatického triedenia položiek v aplikácii LUKUL umožňuje jednotlivé položky po pridaní na otvorený účet automaticky zoradiť podľa priority priradenej jednotlivým skupinám jedál (nápojov) v OBERON-e. Pritom platí, že položky patriace do skupiny s vyššou prioritou sa automaticky umiestnia na začiatok otvoreného účtu (objednávky) a až v ďalšej časti účtu (nižšie) sa umiestnia položky patriace do skupín s nižšou prioritou.

Tým je možné docieliť, že ak bude napr. skupine Polievky priradená najvyššia priorita, položky patriace do tejto skupiny sa automaticky zoskupia v prvej časti objednávky a ostatné jedlá budú nasledovať až po nich (podľa priority pridelenej ostatným skupinám). Zároveň budú jednotlivé položky odlíšené guľôčkou vo farbe skupiny, ku ktorej prislúchajú.

Obrázok č. 1: Skupiny v aplikácii LUKUL (vľavo) a polievky zoskupené na začiatok otvoreného účtu (vpravo)

Najlepší je príklad

Príklad: položky zo skupiny Polievky s prioritou 65 000 budú na otvorenom účte figurovať vyššie ako položky zo skupiny Cestoviny s prioritou 55 000. Pri väčšom počte objednaných jedál pri jednom stole sa tak objednané polievky automaticky zoskupia na začiatok otvoreného účtu (objednávky). Pre personál kuchyne sa tým objednávka stane prehľadnejšou a eliminuje sa riziko prehliadnutia niektorej z položiek.

Postup nastavenia automatického triedenia položiek

Na to, aby triedenie položiek na otvorenom účte fungovalo automaticky, je potrebné urobiť nasledujúce nastavenie v OBERON-e: jednotlivým skupinám v pokladnici, ktoré sa do aplikácie LUKUL prenášajú ako Skupiny, priradiť prioritu. Zároveň na farebné odlíšenie jednotlivých položiek môžete jednotlivým skupinám nastaviť farbu (jednotlivé položky budú následne odlíšené guľôčkou vo farbe skupiny). V programe OBERON – Agenda firmy postupujte podľa nasledujúceho návodu:

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Zvoľte ľubovoľnú skladovú kartu. Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta.
  3. V záložke Reg. pokladnice pri poli Skupina v pokladnici stlačte tlačidlo výberu  – otvorí sa číselník Skupiny v pokladnici.
  4. V číselníku Skupiny v pokladnici zvoľte skupinu, ktorej chcete priradiť prioritu, resp. farbu, a stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte prioritu, prípadne nastavte farbu.
  5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Obrázok č. 2: Priradenie priority skupine v pokladnici v OBERON-e

Prioritu používajte len pri samostatných jedlách

Priorita sa odporúča používať len pri samostatných jedlách – pri jedlách podávaných so osobitnými prílohami ju nie je vhodné používať z dôvodu radenia položiek na objednávke – napr. pri výbere položky Steak Austin a prílohy Zemiaky americké budú tieto dve položky radené na objednávke za sebou, t. j. bude zrejmé, že sa majú servírovať spolu (ak by mali Jedlá z hovädzieho mäsa, kam Steak Austin patrí, nastavenú prioritu napr. 40 000 a Prílohy napr. 35 000, pri objednávke ďalšieho jedla z hovädzieho mäsa (napr. Mexický guláš) a prílohy (napr. Ryža dusená) by boli položky Steak Austin a Mexický guláš radené na objednávke za sebou a rovnako tak aj prílohy Zemiaky americké a Ryža dusená, čo by bolo nežiaduce – personál v prípravovni jedál by nevedel, ktorá príloha patrí ku ktorému jedlu).

Viac informácií získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB