LUKUL – automatické triedenie položiek

Aplikácia LUKUL – nielen mobilný čašník od svojho uvedenia neustále rastie v obľube u používateľov OBERON-u, ktorí prevádzkujú reštauračné zariadenia. Od svojej prvej verzie naše oddelenie vývoja neustále dopĺňa aplikáciu o rôzne vylepšenia, aby bola práca s aplikáciou čo najkomfortnejšia. V tomto článku predstavujeme horúcu novinku – automatické triedenie položiek eMenu po pridaní na otvorený účet. Novinka je dostupná od verzie aplikácie LUKUL 1.2.00 a od verzie systému OBERON September/2021.

O čo ide?

Pri používaní aplikácie v ostrej prevádzke v reštauračných zariadeniach sa pri väčšom počte hostí pri jednom stole občas stávalo, že personál kuchyne po prijatí objednávky prehliadol niektorú z položiek (napr. polievku). Aby sa predišlo tomuto druhu problému, bola do OBERON-u a aplikácie doplnená nová funkcia – automatické triedenie položiek.

Ako to funguje?

Po novom sa po pridaní na otvorený účet položky automaticky zoradia podľa priority priradenej jednotlivým skupinám jedál v OBERON-e. Pritom platí, že položky patriace do skupiny s vyššou prioritou sa automaticky umiestnia na začiatok otvoreného účtu (objednávky) a až v ďalšej časti účtu (nižšie) sa umiestnia položky patriace do skupín s nižšou prioritou. Tým je možné docieliť, že ak bude napr. skupine Polievky priradená najvyššia priorita, položky patriace do tejto skupiny sa automaticky zoskupia v prvej časti objednávky a ostatné jedlá budú nasledovať až po nich (podľa priority pridelenej ostatným skupinám). Zároveň budú jednotlivé položky odlíšené guľôčkou vo farbe skupiny, ku ktorej prislúchajú.

Obrázok č. 1: Skupiny v aplikácii LUKUL (vľavo) a polievky zoskupené na začiatok otvoreného účtu (vpravo)

Napr. položky zo skupiny Polievky s prioritou 65 000 budú na otvorenom účte figurovať vyššie ako položky zo skupiny Cestoviny s prioritou 55 000. Pri väčšom počte objednaných jedál pri jednom stole sa tak objednané polievky automaticky zoskupia na začiatok otvoreného účtu (objednávky). Pre personál kuchyne sa tak objednávka stane prehľadnejšou a eliminuje sa riziko prehliadnutia niektorej z položiek.

Priorita sa však odporúča používať len pri samostatných jedlách – pri jedlách podávaných so samostatnými prílohami ju nie je vhodné používať z dôvodu radenia položiek na objednávke – napr. pri výbere položky Steak Austin a prílohy Zemiaky americké tak budú tieto dve položky radené na objednávke za sebou, t. j. bude zrejmé, že sa majú servírovať spolu (ak by mali Jedlá z hovädzieho mäsa, kam Steak Austin patrí, nastavenú prioritu napr. 40 000 a Prílohy napr. 35 000, pri objednávke ďalšieho jedla z hovädzieho mäsa (napr. Mexický guláš) a prílohy (napr. Ryža dusená) by boli položky Steak Austin a Mexický guláš radené na objednávke za sebou a rovnako tak aj prílohy Zemiaky americké a Ryža dusená, čo by bolo nežiaduce – personál v prípravovni jedál by nevedel, ktorá príloha patrí ku ktorému jedlu).

Potrebné nastavenia

Na to, aby triedenie položiek na otvorenom účte fungovalo automaticky, je potrebné urobiť len jedno nastavenie v OBERON-e – jednotlivým skupinám v pokladnici, ktoré sa do aplikácie LUKUL prenášajú ako Skupiny, priradiť prioritu. V programe OBERON – Agenda firmy postupujte podľa nasledujúceho návodu:

Obrázok č.2: Priradenie priority skupine v pokladnici v OBERON-e
  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte ľubovoľnú skladovú kartu. Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta.
  3. V záložke Reg. pokladnice pri poli Skupina v pokladnici stlačte tlačidlo výberu (s tromi bodkami) – otvorí sa formulár (číselník) Skupiny v pokladnici.
  4. Vo formulári Skupiny v pokladnici kliknite na tlačidlo Nový, prípadne Oprava. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte prioritu.
  5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.

Viac informácií získate v Pomocníkovi OBERON v témach Skladová karta – Skupiny v pokladnici a Aplikácia LUKUL.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Implementácia API rozhrania pre Fio banku

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

Fór-um pre používateľov

ASTON - prijaté objednávky