Bezdrôtový snímač čiarových kódov (vrátane QR kódov)

Distribútor: EXALOGIC, s.r.o.
Spôsob pripojenia (rozhranie): USB

  • OBERON podporuje bezdrôtový snímač čiarových kódov, ktorý umožňuje čítať tak bežné čiarové kódy, ako aj QR kódy.
  • Komunikácia systému OBERON so snímačom čiarových kódov je z hľadiska technológie veľmi jednoduchá, preto je možné použiť akýkoľvek model snímača – jeho úlohou je len zaslať do počítača zosnímaný čiarový kód.
  • Zariadenie sa spravidla používa na predaj a storno pokladničných dokladov na Pokladnici OBERON alebo v dokladových formulároch (faktúra, výdajka a pod.).
  • Snímač je rovnako možné využiť na automatické účtovanie pokladničných dokladov – skenovanie QR kódov na pokladničných dokladoch v systéme eKasa na ich automatický zápis do peňažného/účtovného denníka v module Účtovníctvo.

Automatické účtovanie pokladničných dokladov

Pomocou snímača čiarových kódov s podporou QR kódov (prípadne mobilnej aplikácie QeeR skener) je možné v peňažnom, resp. účtovnom denníku v module Účtovníctvo automaticky účtovať pokladničné doklady zo systému eKasa. Stačí jednoducho zosnímať QR kód na pokladničnom doklade a OBERON následne stiahne údaje dokladu z internetu a zaeviduje ich do peňažného/účtovného denníka.

Ako to funguje?

Každý vystavený pokladničný doklad po novom obsahuje čiarový QR kód. Po jeho zosnímaní OBERON automaticky v systéme eKasa finančnej správy vyhľadá daný doklad (podobne ako aplikácia Over doklad), údaje z neho stiahne a zaeviduje do peňažného/účtovného denníka. Vo formulári účtovania sa automaticky nastaví:

  • dátum vyhotovenia dokladu,
  • obchodný partner,
  • suma dokladu aj s rozpisom DPH,
  • do poľa Doplňujúci text sa zapíše relevantná položka.

Cena a objednávka zariadenia

Firma EXALOGIC ponúka na predaj konkrétny model bezdrôtového snímača čiarových kódov (vrátane QR kódov), ktorý je určený na predaj

výhradne používateľom OBERON-u a našim zmluvným partnerom.

Informácie o cene a dostupnosti zariadenia s možnosťou objednávky nájdete na stránke nášho internetového obchodu EXALOGIC e-shop.

Súčasťou dodávky je aj dokovacia stanica k zariadeniu.

Na stiahnutie

Ovládač pre (bez)drôtový snímač čiarových kódov (s podporou QR kódov) pre operačný systém Windows 7 s manuálom na inštaláciu nájdete v sekcii Na stiahnutie/Iné pripojiteľné zariadenia.