Školenie OBERON – objednávka

Školenie pre nových aj existujúcich zákazníkov je určené pre zodpovedné osoby v danej prevádzke (majiteľov, prevádzkarov a pod.). Školenie nie je primárne určené pre zamestnancov firiem (čašníkov, recepčné, skladníkov, pokladníkov a pod.). Odporúčame, aby školenie pre týchto pracovníkov zabezpečovali práve zodpovedné osoby, ktoré najlepšie poznajú procesy vo svojich prevádzkach a môžu tak poznatky získané na školení optimálne aplikovať v prostredí svojich firiem.

Podmienkou prihlásenia sa na školenie je oboznámenie sa s prezentáciami zverejnenými na našej webovej stránke ešte pred samotným školením. V nich záujemcovia o školenie nájdu prvotné informácie k jednotlivými modulom systému OBERON a získajú tak základný prehľad o danej problematike. Informácie k nášmu produktu je možno nájsť aj na stránkach programu OBERON - Agenda firmy a jednotlivých modulov s promo videami, či v sekciách Videonávody a Referencie.