Inštalácia aktualizácie firmvéru eKasa PANDORA

Inštalácia aktualizácie firmvéru fiškálneho zariadenia eKasa PANDORA sa spravidla realizuje prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Služba je spoplatnená sadzbou  podľa platného cenníka.

Postup realizácie služby:

  1. Vyplnenie a odoslanie tohto formulára (Inštalácia aktualizácie firmvéru eKasa PANDORA).
  2. Zaslanie výzvy na úhradu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby.
  3. Úhrada poplatku za službu.
  4. Samotná inštalácia aktualizácie firmvéru.