OBERON Center

Systém OBERON pozostáva z viacerých súčastí, z ktorých najdôležitejším je základný spustiteľný program OBERON - Agenda firmy (oberon.exe) obsahujúci všetky evidencie systému. Program OBERON Center je jeho rozšírením a je určený na vykonávanie samostatných úloh a činností na pozadí. Predstavuje ďalší spustiteľný súbor Oberon Center.exe a spúšťa sa automaticky pri spustení počítača. Zobrazuje sa v hlavnej lište systému Windows v systémových ikonách (pri dátume a čase).

Automatické zálohovanie nastavené v programe OBERON Center

 

Základné úlohy programu OBERON Center

Ukážky obrazoviek