Logotypy a letáky

Firma EXALOGIC, s. r. o. používa dve logá - logo firmy EXALOGIC a logo svojho produktu - systému OBERON. Ak sa prezentuje systém OBERON, prípadne systém OBERON aj firma EXALOGIC, odporúčame využívať logo produktu. Ak sa propaguje hlavne firma, odporúčame použiť logo firmy.

Farebná schéma je dôležitou súčasťou vizuálneho štýlu a prezentácie produktu a firmy. Preto všade, kde je to možné, odporúčame používať logá v základnej fialovej farbe. Existujú však aj varianty s bielou farbou alebo inverznou čiernou farbou. Tieto je možné použiť hlavne vtedy, keď je potrebné dosiahnuť čo najväčší kontrast medzi logom a pozadím, prípadne ak je prezentácia bezfarebná (len v odtieňoch šedej).

Pravidlá používania log

Uvedené logá je dovolené neobmedzene používať len zmluvným partnerom firmy EXALOGIC, s. r. o. s platnou zmluvou o obchodnom zastúpení. Pri použití iným subjektom alebo na iný účel je nutný výslovný súhlas firmy EXALOGIC, s. r. o.

Logá je možné používať len v tvare a vyhotoveniach podľa vzorov uvedených na tejto stránke, prípadne upravené na požadovanú veľkosť pri zachovaní pomeru strán.

Farebná schéma

RGB (85, 43, 131)
CMYK (85, 89, 5, 1)

Pomer strán log

EXALOGIC: 3,78 (napr. 1060x280)
OBERON: 3,21 (napr. 900x280)

Logo EXALOGIC fialové (CMYK, .eps)

Vydané dňa: 15.10.2012

Logo EXALOGIC biele (CMYK, .eps)

Vydané dňa: 15.10.2012

Logo EXALOGIC čierne (CMYK, .eps)

Vydané dňa: 15.10.2012

Logo OBERON fialové (CMYK, .eps)

Vydané dňa: 15.10.2012

Logo OBERON biele (CMYK, .eps)

Vydané dňa: 15.10.2012

Logo OBERON čierne (CMYK, .eps)

Vydané dňa: 15.10.2012

Leták OBERON – Agenda firmy (A4, PDF)

Vydané dňa: 06.10.2015

Leták Pokladnica OBERON (A4, PDF)

Vydané dňa: 08.10.2015

Leták Hotelová recepcia (A4, PDF)

Vydané dňa: 08.10.2015