Databázové systémy – nástroje

Inštalačný súbor servisného databázového nástroja na správu databáz…
Inštalačný súbor servisného databázového nástroja na správu databáz…
Servisný databázový nástroj na správu Microsoft SQL Servera.…
Inštalačný súbor ovládača pre súborovú databázu Microsoft Access…
Visual FoxPro OLE DB Provider (VfpOleDB.dll) je databázový…
Inštalácia klienta na pripojenie k databázovému serveru ORACLE.…
Nástroj na správu databáz MDB a SQL (Microsoft…