LUKUL – obrázky jedál a nápojov

Obrázky položiek eMenu (jedál a nápojov) pre aplikáciu LUKUL – nielen mobilný čašník na stiahnutie zdarma.

Obrázok k danej skladovej karte (položke) je možné priradiť vo formulári Skladová karta po stlačení tlačidla Dokumenty a obrázky… – Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Dokument (obrázok), v ktorom začiarknite možnosť Obrázok použiť na Pokladnici OBERON v režime Fast Food. Obrázky (s odporúčanou veľkosťou 64×64 px) sú určené tak pre obsluhu, ako aj pre zákazníka (hosťa) na lepšiu orientáciu v ponuke.

Súbor na stiahnutie obsahuje len obmedzený počet obrázkov. Používateľom aplikácie LUKUL odporúčame vyhotoviť si vlastné fotografie jedál a nápojov podľa vlastnej ponuky. Zvlášť obrázky určené pre zákazníkov by mali odrážať reálnu ponuku prevádzky. Takto vyhotovené obrázky môžu zároveň využiť aj pre potreby spracovania podrobností o položkách. Ide o podrobné informácie, ktoré pozostávajú z obrázkov a textu. Tieto obrázky (s odporúčanou veľkosťou 600×600 px) sú určené na vizuálnu prezentáciu jednotlivých jedál a nápojov a ich úlohou je pritiahnuť záujem zákazníkov (hostí). Viac informácií získate v článku LUKUL – podrobnosti o položkách.