QeeR skener

Výrobca: EXALOGIC, s.r.o.
Spôsob pripojenia: WiFi

  • QeeR skener predstavuje softvérový snímač QR kódov. Je určený pre mobilné zariadenia s operačnými systémami Android a iOS (smartfóny, tablety).
  • Aplikáciu je možné využiť na automatické účtovanie pokladničných dokladov – skenovanie QR kódov na pokladničných dokladoch v systéme eKasa na ich zápis do peňažného/účtovného denníka v module Účtovníctvo.
  • Ďalším spôsobom využitia je sken QR kódu pri storne pokladničného dokladu v Pokladnici OBERON, prípadne iné spôsoby využitia.