QeeR skener

Výrobca: EXALOGIC, s. r. o.
Spôsob pripojenia: Wi-Fi

  • QeeR skener predstavuje softvérový snímač QR kódov. Je určený pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android od verzie 5.1 (smartfóny, tablety).
  • Aplikáciu je možné využiť na automatické účtovanie eKasa dokladov – skenovanie QR kódov na pokladničných dokladoch v systéme e Kasa na ich zápis do peňažného/účtovného denníka v module Účtovníctvo.
  • Ďalším spôsobom využitia je sken QR kódu pri storne pokladničného dokladu v Pokladnici OBERON, prípadne iné spôsoby využitia.
  • Aplikácia je momentálne podporovaná v beta verzii.

Automatické účtovanie eKasa dokladov

Pomocou mobilnej aplikácie QeeR skener (prípadne snímača čiarových kódov s podporou QR kódov) je možné v peňažnom, resp. účtovnom denníku v module Účtovníctvo automaticky evidovať pokladničné doklady zo systému eKasa. Po zosnímaní QR kódu na pokladničnom doklade OBERON následne automaticky stiahne údaje dokladu z internetu a zaeviduje ich do peňažného/účtovného denníka.

Ako to funguje?

Každý vystavený pokladničný doklad v systéme eKasa obsahuje čiarový QR kód. Po jeho zosnímaní OBERON automaticky v systéme eKasa finančnej správy vyhľadá daný doklad (podobne ako aplikácia Over doklad). Nájdený doklad sa zaeviduje do peňažného/účtovného denníka. Vo formulári účtovania sa automaticky nastaví:

  • dátum vyhotovenia dokladu,
  • obchodný partner,
  • suma dokladu aj s rozpisom DPH,
  • do poznámky sa zapíše relevantná položka.

Výhodou mobilnej aplikácie je, že umožňuje nasnímať viac dokladov naraz a tie je potom možné postupne účtovať.

Viac informácií vrátane inštalácie aplikácie a práce s ňou získate v Pomocníkovi OBERON.