Pomocník systému OBERON
Pomocník OBERON

Dokumentácia a podpora > Pomocník OBERON

K systému OBERON je spracovaná štandardná dokumentácia vo forme Pomocníka OBERON, ako aj špecializovaná dokumentácia určená výhradne pre servisných technikov, systémových integrátorov, vývojárov a pod. Táto téma je venovaná štandardnej dokumentácii - Pomocníku OBERON, ktorý obsahuje tak informácie pre bežných používateľov, ako aj základné informácie pre servisných technikov, systémových integrátorov či vývojárov.

Štandardná dokumentácia

Ako používať Pomocníka OBERON

Doplnkový materiál

Popri Pomocníku OBERON ako štandardnej dokumentácii je pre používateľov OBERON-u k dispozícii aj doplnkový materiál, ktorý tvoria:

Príbuzné témy