Pomocník systému OBERON
Pomocník OBERON

Dokumentácia a podpora > Pomocník OBERON

K systému OBERON je spracovaná štandardná dokumentácia vo forme Pomocníka OBERON, ako aj špecializovaná dokumentácia určená výhradne pre servisných technikov, systémových integrátorov, vývojárov a pod. Táto téma je venovaná štandardnej dokumentácii - Pomocníkovi OBERON, ktorý obsahuje tak informácie pre bežných používateľov, ako aj základné informácie pre servisných technikov, systémových integrátorov či vývojárov.

Štandardná dokumentácia

Dokumentáciu k systému OBERON tvorí elektronická príručka vo formáte štandardného Windows Pomocníka (súbor OBERON.chm), ktorá je súčasťou štandardnej inštalácie. Okrem tejto dokumentácie existujú ďalšie alternatívy:

Ako používať Pomocníka OBERON

Doplnkový materiál

Popri Pomocníkovi OBERON ako štandardnej dokumentácii je pre používateľov OBERON-u k dispozícii aj doplnkový materiál, ktorý tvoria:

Príbuzné témy